Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Προχωρούν προς αποκατάσταση και επισκευή τα σχολικά κτίρια στο νησί της Σερίφου, τόσο στο Δημοτικό Σχολείο, όσο και στο Γυμνάσιο-Λύκειο, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ανοικτό διαγωνισμό προκήρυξε με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου Σερίφου, με προϋπολογισμό 179.846,77 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίστηκε η 06η Οκτωβρίου 2020, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στις 08–10–2020.

Παράλληλα, τον προηγούμενο μήνα, εγκρίθηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο επισκευής του κτηρίου του Γυμνασίου – Λυκείου Σερίφου, το οποίο είχε υποστεί ιδιαίτερα σοβαρές φθορές, που μεγιστοποιήθηκαν έπειτα από δυνατή κακοκαιρία το 2017.

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου

Όσον αφορά στο Δημοτικό Σχολείο Σερίφου, ο έλεγχος που διενεργήθηκε από στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΝΑΙ έδειξε πως οι θερμικές απώλειες / ψυκτικό φορτίο του κτιρίου είναι μεγάλες (εξωτερική τοιχοποιία, δώμα και στέγη χωρίς θερμομόνωση, παλαιά κουφώματα με μονούς υαλοπίνακες). Από τα μεγέθη των ενεργειακών καταναλώσεων, εντοπίστηκαν τα ευαίσθητα σημεία (από ενεργειακή άποψη), του κτιρίου.

Οι βελτιώσεις που προβλέπονται από τη σχετική μελέτη, για το κέλυφος του κτιρίου έχουν ως σκοπό την μείωση των θερμικών απωλειών κατά το χειμώνα και των θερμικών κερδών κατά το θέρος. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου είναι οι εξής:

• Αντικατάσταση Kουφωμάτων

• Αντικατάσταση και Mόνωση Στέγης

• Θερμοϋγρομόνωση δώματος προσθήκης κτιρίου.

Στόχος των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι να εξασφαλιστούν συνθήκες θερμικής άνεσης στον εσωτερικό χώρο, με σωστή συμπεριφορά του κτιρίου κατά την διάρκεια όλου του χρόνου, αλλά προφανώς κυρίως κατά την σχολική περίοδο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση της ενέργειας.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, οι υφιστάμενοι υαλοπίνακες και τα κακής ποιότητας, μη αεροστεγή, φθαρμένα / κακοσυντηρημένα πλαίσια (ξύλινα) έχουν μεγάλο συντελεστή θερμοπερατότητας και ελλιπέστατη στεγανότητα, με αποτέλεσμα την μεγάλη απώλεια θερμότητας των χώρων. Η αντικατάστασή τους με πιστοποιημένα κουφώματα (αεροστεγή πλαίσια) και διπλούς υαλοπίνακες χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας, αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των θερμικών απωλειών.

Όλα τα κουφώματα που θα αποξηλωθούν, θα παραδοθούν από τον ανάδοχο που θα προκύψει στις αρμόδιες Υπηρεσίες για ανακύκλωση και διάθεση σε κατάλληλους χώρους.

Επίσης, προβλέπεται η αντικατάσταση και μόνωση της στέγης του σχολείου (κεκλιμένης επιφάνειας περίπου 205 m2) προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που αυτή παρουσιάζει κατά την υφιστάμενή της κατάσταση.

Ειδικότερα προβλέπονται:

• Η καθαίρεση της υφιστάμενης επικεράμωσης, η αποξήλωση του υφιστάμενου σανιδώματος και της τεγίδωσης και της υφιστάμενης ξύλινης ψευδοροφής των αιθουσών του σχολείου.

• Η συντήρηση των παραμενόντων στοιχείων του φέροντος οργανισμού της στέγης, με την απαιτούμενη πλήρη προετοιμασία (τρίψιμο και επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας, επάλειψη με ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα, βάψιμο με κατάλληλο υδατοδιαλυτό βερνικόχρωμα κλπ, όσον αφορά τα ξύλινα στοιχεία, και τρίψιμο - επιμελής απομάκρυνση της σκουριάς και εφαρμογή κατάλληλης αντισκωριακής βαφής όσον αφορά στα μεταλλικά στοιχεία).

• Η τοποθέτηση νέων τεγίδων, νέου σανιδώματος με μισόταβλες, επίστρωση με ασφαλτόπανο προς υγρομόνωση, και η εκ νέου επικεράμωση με βυζαντινά λασπωτά κεραμίδια.

• Τοποθέτηση νέας ξύλινης ψευδοροφής των αιθουσών, αντίστοιχης με την υφιστάμενη, σε κατάλληλο ξύλινο σκελετό.

Ταυτόχρονα, στη μελέτη σημειώνεται, ότι το δώμα της προσθήκης του κυρίως κτιρίου δεν είναι επαρκώς θερμομονωμένο και ως εκ τούτου προβλέπεται η προσθήκη θερμομονωτικού υλικού σε τμήμα του ισογείου δώματος.

Προβλέπεται επίσης η υλοποίηση εργασιών χρωματισμών των εσωτερικών επιφανειών του κτιρίου λόγω της προβλεπόμενης φθοράς των υφιστάμενων χρωματισμών μετά την υλοποίηση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης.

Τέλος, όσο για τις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης των Η/Μ εγκαταστάσεων, αυτές αφορούν στην αντικατάσταση του λέβητα κεντρικής θέρμανσης και στις αναγκαίες επεμβάσεις βελτίωσης του λεβητοστασίου, στην αντικατάσταση των υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων, στην αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και στην αντικατάσταση του Γενικού Ηλεκτρολογικού Πίνακα, καθώς σύμφωνα με τη σχετική έκθεση:

• Ο εξοπλισμός της εγκατάστασης της κεντρικής θέρμανσης είναι πεπαλαιωμένος και χαμηλής ενεργειακής απόδοσης.

• Η λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης γίνεται μέσω χρονοδιακόπτη, ανεξαρτήτως της εξωτερικής θερμοκρασίας.

• Τα φωτιστικά σώματα είναι παλαιάς τεχνολογίας.

Ως εκ τούτου, προβλέπονται η αποξήλωση του υφιστάμενου λέβητα, η αντικατάσταση των υφιστάμενων σωληνώσεων, από το λεβητοστάσιο μέχρι τα σημεία σύνδεσης τους στα νέα θερμαντικά σώματα (11 τεμ.) καθώς και η αντικατάσταση του υφιστάμενου κυκλοφορητή και του δοχείου διαστολής. Επιπλέον, θα γίνει αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα υψηλής απόδοσης τεχνολογίας LED, τα οποία επιλέγονται βάσει φωτοτεχνικής μελέτης για κάθε χώρο. Θα αποξηλωθούν συνολικά περίπου 30 φωτιστικά σώματα.

Σημαντική αποκατάσταση του κτηρίου του Γυμνασίου-Λυκείου

Αναβάθμιση, όμως, έχει προβλεφθεί και για το κτήριο του Γυμνασίου-Λυκείου Σερίφου, το οποίο εμφάνιζε σημαντικές φθορές, κυρίως μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί πριν μερικά χρόνια, με αποτέλεσμα τμήμα του επιχρίσματος των εξωτερικών τοίχων να πέσει στο προαύλιο του σχολείου.

Από τον σχετικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο κτήριο, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες αποκολλήσεις επιχρισμάτων και αποσάθρωση τμημάτων της εξωτερικής σκυροδέτησης δοκών και υποστηλωμάτων που προήλθε από την οξείδωση του οπλισμού. Το φαινόμενο αυτό, όπως επισημαίνεται στη σχετική έκθεση, παρατηρείται σε πολλά κτήρια, μετά την παρέλευση δεκαετιών και οφείλεται στην επίδραση της υγρασίας, λόγω της όξινης (θαλάσσιας) ατμόσφαιρας. Η μη τοποθέτηση “αποστατών”, που δεν υπήρχαν το 1987, μεταξύ του οπλισμού και των ξυλοτύπων, που δημιουργούν χώρο για την κατάλληλη επικάλυψη των οπλισμών από σκυρόδεμα και η μη τακτική προστασία του κτηρίου με συχνή βαφή, προκάλεσαν την οξείδωση και τις φθορές. Επίσης, αποκολλήθηκε τμήμα του επιχρίσματος της οροφής στο κυλικείο ενώ υπάρχουν τοπικές και περιορισμένες ρωγμές σε εσωτερικές επιφάνειες επιχρισμάτων. Τέλος, η υγρομόνωση του δώματος κρίθηκε κατεστραμμένη.

Οι εργασίες, που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας ο ανάδοχος, ο οποίος προέκυψε μετά από διαγωνισμό της ΠΝΑΙ, αφορούν στην κατά το δυνατόν αποκατάσταση των φθορών και στην επισκευή του κτηρίου, χωρίς την πλήρη καθαίρεση της τοιχοποιίας στα τμήματα που εφάπτονται του φέροντα οργανισμού και που θα είχε συνέπεια την ανάγκη ανακατασκευής, μεταξύ άλλων, και μεγάλου μέρους της ηλεκτρικής εγκατάστασης και εκτόξευση της δαπάνης του έργου.

Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος προβαίνει στις εξής εργασίες:

 • Καθαιρέσεις των εξωτερικών επιχρισμάτων από δοκούς και υποστυλώματα.

 • Καθαιρέσεις των σαθρών σκυροδεμάτων από όλα τα κατακόρυφα και οριζόντια φέροντα στοιχεία (δοκοί, υποστυλώματα) εξωτερικά και τις δοκούς εσωτερικά.

 • Καθαρισμό των απογυμνωμένων οπλισμών, διάστρωση αντισκωριακής βαφής, αντιδιαβρωτικές επαλείψεις σκυροδεμάτων.

 • Αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος και αποκατάσταση της καθαιρεμένης τοιχοποιίας

 • Προσωρινή μετακίνηση επί του δώματος των βοτσάλων από τη μόνωση του δώματος, με στόχο την μετέπειτα επανατοποθέτησή τους.

 • Καθαίρεση της υγρομόνωσης του δώματος και των επιχρισμάτων από τα στηθαία του δώματος.

 • Τοποθέτηση πλαστικών υδρορροών τετραγωνικής διατομής και επικάλυψή τους με νευρομετάλ και με επίχρισμα.

 • Αντικατάσταση της υγρομόνωσης του δώματος.

 • Αντικατάσταση επιχρισμάτων.

 • Τοποθέτηση σοβατεπιών στην τοιχοποιία του ισογείου.

 • Εξυγίανση και σκυροδέτηση της προστατευτικής περιμετρικής λωρίδας για την υγρασία στη βόρεια και νότια όψη.

 • Συνολικό χρωματισμό του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά, των θερμαντικών σωμάτων, των κουφωμάτων και του κιγκλιδώματος της περίφραξης.