Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Προχωρά ο σχεδιασμός του έργου «Κατασκευή καταφυγίου αλιευτικών σκαφών στον Πλατύ Γιαλό νήσου Σίφνου» (προσήνεμος μώλος, παραλιακά κρηπιδώματα, μώλος αποβάθρα, προστασία αυτής από φυσικούς ογκόλιθους) στον Όρμο του Πλατύ Γιαλού, μετά την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε λόγω προσθήκης υδατοδρομίου στην ίδια περιοχή.

Ο προγραμματισμός είναι η δημιουργία του αλιευτικού καταφυγίου και παράλληλα η λειτουργία του υδατοδρομίου του νησιού στον όρμο του Πλατύ Γιαλού.

Περιγραφή του έργου

Πρόκειται για κατασκευή και λειτουργία αλιευτικού καταφυγίου δυναμικότητας περίπου 144 θέσεων στη θάλασσα, σε θαλάσσιο χώρο και χερσαία έκταση στην περιοχή του Όρμου Πλατύ Γιαλού, νήσου Σίφνου Νομού Κυκλάδων και του οποίου η ακριβής θέση αναφέρεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει την απόφαση.

Επίσης, για κατασκευή και λειτουργία «Αεροδρόμιου επί υδάτινης επιφάνειας στην περιοχή Πλατύς Γιαλός στη Σίφνο» εντός του αλιευτικού καταφυγίου.

Ουσιαστικά, από πλευράς κατασκευής, το σύνολο του έργου συνίσταται στην τοποθέτηση μίας πλωτής προβλήτας μήκους 11,92 m , πλάτους 3 m και συνολικού ύψους 0,85 m για την εξυπηρέτηση της πρόσδεσης του υδροπλάνου και των επιβατών. Η σύνδεση της προβλήτας με την υφιστάμενη θα γίνει με γεφύρωση – ράμπα αλουμινίου διαστάσεων 5m X 1,2m.

Επιπλέον περιλαμβάνονται τέσσερις υδατοδιάδρομοι πρσθαλάσσωσης – αποθαλάσσωσης όπως έχουν υποδειχθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και τέλος η αξιοποίηση υφιστάμενου κτιρίου που θα καλύψει τις ανάγκες για έλεγχο και αναμονή επιβατών και αποσκευών.