Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Επιστολή με την οποία συγχαίρει την Εθελοντική Ομάδα Κιμώλου «Κιμωλίστες» και προσωπικά τον Φώτη Μαρινάκη για την βράβευση της ΑΜΚΕ Κιμωλίστες με το χρυσό βραβείο ECNT AWARDS 2021 από τον Πρόεδρο του Αφεντάκειου κληροδοτήματος Κιμώλου. Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:

«Κύριε Μαρινάκη, Δεχθείτε, Παρακαλώ, εσείς και οι συνεργάτες σας, τα θερμά συγχαρητήρια εμού προσωπικά και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Αφεντάκειου Κληροδοτήματος Κιμώλου, για την βράβευση της ΑΜΚΕ Κιμωλίστες με το χρυσό βραβείο, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων ECNT AWARDS 2021, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η βράβευση αυτή περιποιεί Τιμή και για ολόκληρο το νησί μας και, βέβαια, αποδεικνύει την σημαντικότητα της προσπάθειας σας.

Να είστε βέβαιος ότι το Αφεντάκειον Κληροδότημα Κιμώλου ήταν, είναι και θα παραμείνει στο πλευρό των Κιμωλιστών.

Και πάλι θερμά συγχαρητήρια.»

Για το «Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σ. Στανωτάς Τόγκας

Σχετικό άρθρο: