Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Στην έκδοση κανονιστικής απόφασης προχωρά ο Δήμος Σίφνου για τον περιορισμό των οικοδομικών εργασιών που προκαλούν έντονη όχληση και ρύπανση, κυρίως εν μέσω τουριστικής περιόδου και κατά τους μήνες αιχμής.

Τέτοιες εργασίες μπορεί να είναι οι εκσκαφές και οι μεταφορές προϊόντων εκσκαφής, η χρήση βαρέων μηχανημάτων (τσάπες, σφυριά, κομπρεσέρ αέρος κ.λπ.), οι σοβάδες με χρήση πρέσας, οι σκυροδετήσεις κλπ. Η απαγόρευση εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών αφορά την περίοδο από τις 15 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου σε όλους τους οικισμούς, και  στις περιοχές που παρουσιάζεται οικιστική πύκνωση και υπάρχουν τουριστικά καταλύματα τα οποία λειτουργούν νόμιμα.

Εξαιρούνται από την παραπάνω απαγόρευση εργασίες που εκτελούνται από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας με επείγοντα χαρακτήρα για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, επείγουσες περιπτώσεις ανωτέρας βίας που χρήζουν άμεσης επέμβασης, δημοτικά και δημόσια έργα.