Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

Τη δράση με τίτλο «Ανοιχτή Ψηφιακή Πατριδογνωσία για μια “έξυπνη” και “ανοιχτή” Κύθνο» επιχειρεί να προωθήσει ο Δήμος Κύθνου, υποβάλλοντας πρόταση χρηματοδότησής του σε πρόγραμμα LEADER.

Αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης είναι η διοργάνωση εργαστηρίων με εκπαιδευτικό χαρακτήρα και θεματικό άξονα τη Wikipedia και την εκμάθηση συγγραφής κι εμπλουτισμού των λημμάτων που αφορούν στο νησί της Κύθνου.

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια θα περιλαμβάνουν κύκλους σεμιναρίων που θα απευθύνονται τόσο σε μαθητές όσο και σε ενήλικες, θα διοργανώνονται από το Δήμο Κύθνου, και θα πραγματοποιούνται στις σχολικές αίθουσες, αλλά και σε χώρους συνάθροισης κοινού γενικότερα (συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων).

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται από ειδικούς, γνώστες της διαδικασίας συγγραφής λημμάτων και εμπλουτισμού της Wikipedia, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να εμφυσήσουν στους συμμετέχοντες την αξία του ανοιχτού περιεχομένου και των διαδικτυακών συλλογικοτήτων, ενώ σε συνεργασία με επιστήμονες που θα θέσουν το πλαίσιο και τοπικούς παράγοντες, παράλληλα θα φροντίσουν να αναδείξουν και να προβάλλουν την ιστορία, τον πολιτισμό, τη φυσική ομορφιά και την τοπική, παραδοσιακή γαστρονομία της Κύθνου με την πεποίθηση ότι η γνώση αποτελεί κοινωνικό αγαθό.

Η ολοκλήρωση της δράσης θα συνοδευτεί από διαγωνισμό άμιλλας και τοπική έκθεση στο Δημαρχείο των λημμάτων και του φωτογραφικού υλικού.

Η προτεινόμενη Πράξη με τίτλο: «Ανοιχτή Ψηφιακή Πατριδογνωσία για μια «έξυπνη» και «ανοιχτή» Κύθνο» έχει συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 49.600,00 ευρώ και αποτελείται από ένα υποέργο.

Δεδομένου, ότι η υλοποίηση της εν λόγω προτεινόμενης Πράξης δύναται να ενταχθεί στην Υπο-δράση με τίτλο «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο -οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου -μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)» της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύθνου αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή σχετικής πρότασης