Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

Ο βουλευτής Νίκος Συρμαλένιος κατέθεσε δύο αναφορές στη Βουλή για το θέμα της σύμπτυξης των τμημάτων σε σχολεία των Κυκλάδων, που οδηγεί σε αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, μια πρακτική πλήρως αντιπαιδαγωγική αλλά και επικίνδυνη στην παρούσα φάση της πανδημίας.

Ειδικότερα, στην πρώτη αναφορά κατατέθηκε η ανακοίνωση του Συλλόγου Διδασκόντων του Ημερήσιου ΕΠΑΛ Σύρου, με θέμα την από 13/10/2021 οδηγία του ΥΠΑΙΘ, που διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά μέσω της ΔΔΕ Κυκλάδων, για σύμπτυξη των τμημάτων της Γ’ τάξης του σχολείου από πέντε σε τέσσερα. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε ομόφωνα (Πράξη 12η/2021) να μην συναινέσει στη σύμπτυξη των τμημάτων της Γ’ τάξης από 5 σε 4, θεωρώντας ότι το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας είναι απόλυτα νόμιμο και επαρκές, καλύπτοντας παράλληλα τις παιδαγωγικές ανάγκες και τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα:

2021-10-18 Συρμαλένιος ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ.docx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΔ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ(2)

Στη δεύτερη αναφορά κατατέθηκε η εποστολή του Επάρχου Π.Ε. Πάρου με θέμα την από 13/10/2021 οδηγία του ΥΠΑΙΘ για σύμπτυξη των τμημάτων του σχολείου από πέντε σε τέσσερα. Θεωρεί ότι εφόσον υλοποιηθεί η απόφαση της σύμπτυξης των τμημάτων θα δυσχεράνει το εκπαιδευτικό έργων καθηγητών και μαθητών ενώ συγχρόνως δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα στις υπάρχουσες αίθουσες των 30 τ.μ.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα:

2021-10-18 Συρμαλένιος ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΟΥ 15_10_21