Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

Μια ακόμη εκτεταμένη παρέμβαση, κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια του οδικού δικτύου των νησιών, υλοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία συνεχίζει με αφοσίωση να εργάζεται πάνω στο στόχο του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσής του, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα έργων, που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των νησιών.

Πρόκειται για την αναβάθμιση οδοφωτισμού στο οδικό δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στα νησιά Καρπάθου – Καλύμνου – Πάτμου – Λέρου – Σύμης – Ρόδου –  Σύρου– Νάξου –  Πάρου – Σαντορίνης – Μυκόνου – Τήνου και Μήλου, η οποία έχει ως στόχο την ολική αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων, με νέα υψηλής τεχνολογίας “έξυπνα” φωτιστικά τύπου LED.   Σημειώνεται ότι στην Ρόδο έχει ήδη αντικατασταθεί ο οδοφωτισμός  σε ένα μεγάλο μέρος του επαρχιακού οδικού δικτύου και τώρα επίκειται η επέκταση της αντικατάστασης και σε άλλα σημεία, ενώ το αντίστοιχο έργο υλοποιείται και στην Κω. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί έργο ταυτόχρονα σε 13 νησιά.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος  Χατζημάρκος και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας “DASTERI SYSTEMS A.E.”, Γιάννης Δαστερίδης, υπέγραψαν, σήμερα Τρίτη, τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση του Συστήματος Φωτισμού με την Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στο δίκτυο Οδοφωτισμού των Νήσων Καρπάθου – Καλύμνου – Πάτμου – Λέρου – Σύμης – Ρόδου – Σύρου – Νάξου –  Πάρου – Σαντορίνης – Μυκόνου – Τήνου – Μήλου», προϋπολογισμού  6.430.007,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η συγκεκριμένη προμήθεια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής για την Περιφέρεια, η οποία  περιλαμβάνει την αντικατάσταση φωτισμού σε 8.160 ιστούς, με την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία  8.160 τεμαχίων νέων υπερσύγχρονων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας Led, συμπεριλαμβανομένης και της 10ετούς εγγύησης/συντήρησης καλής λειτουργίας από τον ανάδοχο.

Τα “έξυπνα” φωτιστικά τύπου LED θα φέρουν ήδη προεγκατάσταση για μελλοντική χρήση συστήματος διαχείρισης φωτισμού καθώς και χρήσης έξυπνων εφαρμογών,   με σκοπό την πλήρη γεωγραφική κάλυψη του Περιφερειακού Οδικού Δικτύου των νησιών.

Η επιλογή της τεχνολογίας LED έγινε επειδή αφενός προσφέρει εξαιρετική ποιότητα φωτισμού με μεγάλες δυνατότητες κατευθυντικότητας και ομοιομορφίας, παράμετρος σημαντική για την ασφάλεια του οδικού δικτύου,  αφετέρου επειδή παρέχει μεγάλης κλίμακας εξοικονόμηση ενέργειας, αφού μπορούν να καλύπτονται οι απαιτήσεις του για την ασφάλεια οχημάτων και πεζών με φωτιστικά πολύ μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης.

Η παρούσα προμήθεια συμβάλλει στην αξιοποίηση της νέας πράσινης τεχνολογίας φωτισμού τύπου LED για την υποστήριξη της Περιφέρειας, στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Δικτύου Φωτισμού μέσα από τη δημιουργία ενός κρίσιμου πυρήνα υποδομών και εφαρμογών φωτισμού καθώς και στην παροχή επιπλέον υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Ο Περιφερειάρχης κ. Χατζημάρκος δήλωσε: «Κλείνουμε οριστικά τον δρόμο που μας συνδέει με ένα οδυνηρό χθες και ανάβουμε τα φώτα στον δρόμο προς το αύριο που αξίζουν τα νησιά μας. Η Περιφέρεια μας προχωρά στην υλοποίηση ενός ακόμη  αναπτυξιακού έργου υποδομής το οποίο θα απολαμβάνουν οι συμπολίτες μας καθώς και οι επισκέπτες των Νησιών μας για τις επόμενες δεκαετίες. Με την ασφάλεια ως βασική μας προτεραιότητα, αναβαθμίζουμε ποιοτικά και αισθητικά το φωτιστικό σύστημα της Περιφέρειας σε όλη την γεωγραφική της έκταση, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, καθώς και το αίσθημα της ασφάλειας των πολιτών και επισκεπτών.  Η συγκεκριμένη επένδυση με την αναβάθμιση του φωτισμού θα εξασφαλίσει, την δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και την εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, παρέχοντας στην Περιφέρεια βελτίωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (Μείωση Εκπομπών Ρύπων CO2) και εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας. Η συγκεκριμένη επένδυση δίνει στην Περιφέρεια μας την προοπτική ένταξης σε χρηματοδοτήσεις πρωτοποριακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για άσκηση περιβαλλοντικών πολιτικών.»

Σημειώνεται ότι για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπόδειγμα Μελέτης καθώς και το Υπολογιστικό Φύλλο Αναβάθμισης Φωτισμού τα οποία είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης  Ενέργειας (ΚΑΠΕ), www.cres.gr.

To Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου