Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

kythnos-dhmarxeio

Ο σύλλογος φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Νήσου Κύθνου έχοντας κύριο μέλημα τη μελέτη, προβολή και  προστασία των αρχαιολογικών  χώρων  και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύθνου, καθώς και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του,  ιδρύθηκε   το Νοέμβριο του 2015  και το Δ.Σ. αποτελείται από τα εξής μέλη: Νίκος Κορρές Πρόεδρος, Νότα Ανταλοπούλου, αντιπρόεδρος, Φρόσω Τζεγγελίδου, γραμματέας, Κατερίνα Φίλιππα, ταμίας, Βλαστάρη Ειρήνη, Βάσω Καραμπέτσου και Δημήτρης Γριμανέλλης μέλη.
Σκοποί του Συλλόγου είναι σύμφωνα με το καταστατικό μας είναι:
Ι.        Να συνδράμει στις ενέργειες για την ίδρυση και λειτουργία αρχαιολογικού μουσείου για την ιστορία της νήσου Κύθνου.
Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών
Ο Σύλλογος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως :
Ι.        Οργανώνοντας  ομιλίες, διαλέξεις και σεμινάρια, εργαστήρια πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του Συλλόγου.
ΙΙ.       Εκδίδοντας ενημερωτικό περιοδικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και δημιουργώντας συλλογές και βιβλιοθήκες με αντικείμενο την ιστορία του νησιού.
ΙΙΙ.      Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες και επαφές με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού ή με ενώσεις επιστημόνων  που ειδικεύονται σε θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος (π.χ. αρχαιολόγοι, λαογράφοι, ερευνητές, συγγραφείς, κ.λ.π)
Ο Σύλλογος έχει προβεί στις  παρακάτω δράσεις:
-Στις 24 Ιανουαρίου 2016 , στη Στέγη Δρυοπιδέων στο Αιγάλεω,  ο Σύλλογος μας  πραγματοποίησε την εναρκτήρια εκδήλωση των εργασιών του με μεγάλη επιτυχία. Ο αρχαιολόγος Δημήτρης Γριμανέλης παρουσίασε με εισήγησή του την αξιόλογη αρχαιολογική συλλογή .
-Στις   21 Φεβρουαρίου  2016   πραγματοποιήθηκε  συνάντηση   φίλων  του Συλλόγου   στην αίθουσα του Συλλόγου Αρχαιολόγων , στο Θησείο, από  την οποία  προέκυψαν ομάδες εργασίας επιστημόνων ( πολιτικοί μηχανικοί ,αρχιτέκτονες, μουσειολόγοι, νομικοί και άλλοι)  που δήλωσαν την εθελοντική  συμμετοχή τους    για την  ολοκλήρωση  του φακέλου διεκδίκησης.
-Στις 26 Μαρτίου 2016 , ώρα 19.00, ο Σύλλογος μας  διοργάνωσε  ενημέρωση στην Κύθνο, στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου,  για  να  υπενθυμίσει ότι η ύπαρξη ενός μουσείου είναι πάντα σημαντική, γιατί το μουσείο αποτελεί τόπο διαφύλαξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα μουσεία δεν είναι μόνο χώροι φύλαξης εκθεμάτων και κειμηλίων αλλά βοηθούν στη γνωριμία μας μ΄ αυτά, στην εκμάθηση της ιστορίας, στην καλλιέργεια σκέψης και φαντασίας. Ο αρχαιολόγος Δημήτρης Γριμανέλης παρουσίασε με εισήγησή του την αξιόλογη αρχαιολογική συλλογή .
-Μέλη του Συλλόγου επισκέφθηκαν το Μάρτιο του 2016 τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρουσιάζοντας τους σκοπούς και τις δράσεις του Συλλόγου.  Υπήρξε εποικοδομητική συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς
-Κατά τις δυο επισκέψεις μας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ο κ Αθανασούλης μας διαβεβαίωσε ότι ο φάκελος είναι ώριμος για τη στέγαση του μουσείου στο παλιό Διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου στη Χώρα Κύθνου και αναμένουμε χρηματοδότηση.
-Ο Σύλλογος  έχει  στείλει αίτημα προς το ΥΠ. Πολιτισμού και τον Δήμο Κύθνου, που αφορά την χορήγηση όλων των σχετικών, με την δημιουργία του μουσείου, εγγράφων   προκειμένου να συνδράμουμε στην συμπλήρωση του φακέλου διεκδίκησης, και πρόταση στον Δήμο Κύθνου για λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ ,
Αναμένουμε τις απαντήσεις των Υπηρεσιών.
Περιγραφή της σπουδαιότητας της αρχαιολογικής συλλογής
Κείμενο καθηγητή  της Κλασικής Αρχαιολογίας  του Τμήματος  Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  Αλέξανδρου-Μαζαράκη Αινιάν
Από το 2002 έως το 2006, η ανασκαφική ομάδα του Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ) του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, επικεφαλής της οποίας ήταν ο καθηγητής Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν, έκανε μια σημαντική ανακάλυψη, φέρνοντας στο φως το ασύλητο άδυτο ενός ναού, που χρονολογείται στην Αρχαϊκή περίοδο. Στον χώρο βρέθηκαν πολυάριθμα αφιερώματα από πολύτιμα μέταλλα, κυρίως κοσμήματα, και μεγάλη ποικιλία από πολυτελή αντικείμενα, που χρονολογούνται κυρίως από τον 7ο έως τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Ωστόσο, ορισμένα από αυτά χρονολογούνται στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, ενώ βρέθηκαν και άλλα που χρονολογούνται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού.
Τα ευρήματα στο άδυτο κατά πάσα πιθανότητα είχαν μεταφερθεί εκεί κατά την Ελληνιστική περίοδο, μετά την καταστροφή του ναού από σεισμό. Μια δεύτερη βίαιη καταστροφή, λίγο καιρό αργότερα, οδήγησε στην οριστική κατάρρευση του οικοδομήματος επιτρέποντας έτσι τη διατήρηση του περιεχομένου του μέχρι σήμερα.
Ο πλούτος των ευρημάτων τόσο από το εσωτερικό του ναού όσο και από τον εκτεταμένο «αποθέτη» που αποκαλύφθηκε κοντά στο ναό είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Τα αφιερώματα, κυρίως κοσμήματα, ήταν κατασκευασμένα από χρυσό, ασήμι, χαλκό, καρνεαλίτη, ορεία κρύσταλλο, υαλόμαζα, φαγεντιανή, κεχριμπάρι, ημιπολύτιμους λίθους κ.λπ. Βρέθηκαν επίσης οστέινα κοσμήματα και μικροαντικείμενα, ορισμένα από ελεφαντόδοντο. Στα ευρήματα συγκαταλέγονται και αντικείμενα εισηγμένα από όλο τον Αιγαιακό κόσμο, καθώς και από την Ανατολική και Δυτική Μεσόγειο (Φοινίκη, Αίγυπτο, Νότια Ιταλία).
Όσον αφορά την κεραμική, βρέθηκε μεγάλος αριθμός από πήλινα ειδώλια (κυρίως καθήμενες γυναικείες μορφές) και αγγεία, θραυσμένα αλλά και αρκετά ακέραια, προερχόμενα από διάφορα κέντρα παραγωγής του Αιγαιακού χώρου (Κυκλάδες, Ανατολική Ελλάδα και Ιωνία, Κόρινθο, Αθήνα και Αττική). Κάποια, μάλιστα, από τα αθηναϊκά μελανόμορφα αγγεία μπορούν να αποδοθούν σε γνωστούς ζωγράφους.
Κρίνοντας από το είδος των ευρημάτων και την αρχιτεκτονική δομή του ιερού (δίδυμος ναός και δύο βωμοί νότια από αυτόν) η λατρεία ίσως σχετιζόταν με δύο θεότητες, με πιθανότερους υποψήφιους, προς το παρόν, τον Απόλλωνα και την Άρτεμη.
Ο δίδυμος ναός με τους δύο βωμούς του βρισκόταν σε ένα πλάτωμα το οποίο περιβαλλόταν από ένα μνημειακό ανάλημμα, μήκους πάνω από 60 μέτρων, το οποίο ενδεχομένως ανήκει στην Ελληνιστική περίοδο και σηματοδοτεί την αναδιοργάνωση ολόκληρου του άνω πλατώματος της αρχαίας πόλης, ώστε να πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις μεγάλης κλίμακας. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να βρισκόταν εδώ η Αγορά των Κυθνίων. Αυτή η άποψη ενισχύεται περαιτέρω από την αποκάλυψη και ανασκαφή (από το 2009), λίγα μέτρα χαμηλότερα, ενός μεγάλου οικοδομήματος δημόσιου χαρακτήρα που χρονολογείται στην Ύστερη Κλασική και Ελληνιστική περίοδο. Η αρχιτεκτονική δομή και τα ευρήματα, στα οποία περιλαμβάνονται αναθήματα και μολύβδινα σταθμία των Κυθνίων, δηλώνουν ότι το οικοδόμημα ίσως ήταν το Πρυτανείο.
Οι ανασκαφές του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας στην Κύθνο διεξήχθησαν έως το 2011, με τη συνεργασία της ΚΑ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
Η αρχαιολογική συλλογή βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου που θα στεγάσει το μουσείο, το οποίο είναι το διδακτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Χώρας Κύθνου και το οποίο χρησιμοποιήθηκε και ως δημαρχείο ένα χρονικό διάστημα. Το Υπουργείο Πολιτισμού προσφέρει την στοιχειώδη συντήρηση , αλλά η από δεκαπενταετίας αποθήκευση  της  εκεί δεν εγγυάται την  προστασία της.
Επίπεδο ωρίμανσης μελετών και απαιτούμενων διαδικασιών
Όπως προαναφέραμε ο Προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων κ. Αθανασούλης μας διαβεβαίωσε ότι ο φάκελος είναι ώριμος για τη στέγαση του μουσείου στο παλιό Διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου στη Χώρα Κύθνου και αναμένουμε χρηματοδότηση.
Κίνδυνος καταληκτικής ημερομηνίας για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ
Όπως προαναφέραμε είμαστε σε αναμονή των έγγραφων αιτημάτων μας προς Υπουργείο Πολιτισμού και Δήμο Κύθνου. Όμως το νέο ΕΣΠΑ με κωδικό πρόσκλησης ΝΑΙΓ16,Α/Α ΟΠΣ 1372 με ημερομηνία έναρξης υποβολής 1-3-2016 και λήξης 30-6-2016 δε θα μας περιμένει. Εκφράζουμε την αγωνία μας για τις έγκαιρες ενέργειες των αρμόδιων φορέων. »Ο  χρόνος πιέζει ασφυκτικά  γιατί  υπάρχουν ακόμα  σημαντικά  κενά  και ελλείψεις  στον φάκελο που θα υποβληθεί » .   Αυτή η ευκαιρία   δεν πρέπει   να χαθεί. Ο Σύλλογος μας θα πιέσει προς πάσα  κατεύθυνση  γιατί » οι  αρχαιότητες πρέπει  να στεγαστούν στο σπίτι  τους. ‘Είναι κρίμα η δόξα της  Κύθνου να είναι  κρυμμένη  σε κιβώτια ».  

ΕΙΡΗΝΗ ΒΛΑΣΤΑΡΗ
Πηγή : http://www.presspublica.gr/