Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

Επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό ΠΕΝ Κωστή Χατζηδάκη απέστειλε ο Πρόεδρος του ΦΔΠΠ Κυκλάδων Κώστας Βασιλάκης αναφέροντας: «Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Υπουργέ, Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων αποφάσισε να σας απευθύνει έκκληση να μην προβείτε στην κατάθεση και ψήφιση του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΝ με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας».

Κι αυτό, γιατί πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που στην ουσία καταργεί την προστασία των περιοχών Natura 2000, καταργεί όλους τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (θέτοντας σε κίνδυνο τις κοινοτικού ενδιαφέροντος προστατευόμενες περιοχές της χώρας), προωθεί την χωρίς έλεγχο εγκατάσταση επενδυτικών σχεδίων και βιομηχανικών ΑΠΕ, ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές, νομιμοποιεί αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων, πλήττει την ανεξαρτησία της διαδικασίας γνωμοδότησης στο πλαίσιο της διαβούλευσης των υπό περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων εντός των περιοχών και γενικότερα καταργεί όλο το πλέγμα προστασίας των προστατευόμενων περιοχών που χτίστηκε και λειτουργούσε τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας.

Όσον αφορά τις προστατευόμενες περιοχές παραβιάζει κατάφωρα το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, καταδεικνύοντας την ύπαρξη μιας αντιευρωπαϊκής κουλτούρας απαξίωσης του ενωσιακού κεκτημένου. Επιπλέον, η διαβούλευση δεν απέδωσε καρπούς γιατί απευθυνόταν σε ώτα μη ακουόντων.

Ευαισθητοποιημένοι πολίτες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιστημονικοί φορείς, πανεπιστήμια, συμμετείχαν στη διαβούλευση και διατύπωσαν τεκμηριωμένα την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο. Αντί να εισακουστούν οι απόψεις τους, δημιούργησαν πανικό στο υπουργείο, με αποτέλεσμα το νομοσχέδιο να κατατίθεται στη Βουλή εσπευσμένα και πριν καν αρθούν τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας από τον κορονοϊό, σε μια Βουλή που υπολειτουργεί, υιοθετώντας Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου με συνοπτικές διαδικασίες.

Κλείνοντας, κύριε Πρωθυπουργέ, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι τουλάχιστον οι 8 νέοι Φορείς Διαχείρισης οδηγήθηκαν, από την πολιτική της κυβέρνησής σας, σε απραξία και οικονομική ασφυξία με την μη ανανέωση των συμβάσεων των απασχολουμένων από το πρόγραμμα των 5.500 επιστημόνων του ΟΑΕΔ και από τη μη έγκριση και τη μη καταβολή του προϋπολογισμού τους από το Υπουργείο για τα έτη 2019 και 2020.

Με τιμή

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Κώστας Βασιλάκης, Πρόεδρος του ΦΔΠΠ Κυκλάδων»