Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

Την ικανοποίηση του εκφράζει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων κ. Γιάννης Ρούσσο για την απόφαση της Κυβέρνησης να αυξήσει την πληρότητα των πλοίων από το 60% στο 80%. Σας επισυνάπτουμε για την καλύτερη ενημέρωσή σας την επιστολή που είχε αποστείλει το Επιμελητήριο Κυκλάδων προς τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας πριν την λήψη της ανωτέρω απόφασης:

«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι αποφάσεις που κλήθηκε η κυβέρνηση να λάβει για την προστασία της δημόσιας υγείας, επηρέασαν πολλούς κλάδους της οικονομίας και ιδιαίτερα τον Τουρισμό, ο οποίος έχει επιπλέον ένα μειονέκτημα, αυτό της εποχικότητας. Ο παράγοντας της εποχικότητας, λαμβάνει διαφορετικές διαστάσεις από περιοχή σε περιοχή, όμως στην τρέχουσα χρήση, υπό το βάρος των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι επηρέασε όλη την επικράτεια.

Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις τόσο της υγειονομικής εικόνας της χώρας, όσο και της οικονομικής δραστηριότητας. Πράγματι, τα μέτρα που λήφθηκαν έγκαιρα, εξασφάλισαν μια ελεγχόμενη κατάσταση στον τομέα της Υγείας, παρότι προκάλεσε τεράστιο κόστος για την ελληνική οικονομία, αφού αποδείχθηκε πόσο ευάλωτη και πόσο λανθασμένα έχει σχεδιαστεί και εφαρμοσθεί το μοντέλο της σχεδόν αποκλειστικής ενασχόλησης με τον Τουρισμό ως βασικό πυλώνα της οικονομίας που ακολούθησε η χώρα. Όμως, είναι προφανές ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει σύντομα και ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να προστατεύσουμε τον κλάδο στον οποίο επενδύσαμε περισσότερο, τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή τον Τουρισμό.

Η εικόνα που παρουσιάζει ο κλάδος σήμερα, είναι ότι ενώ υπάρχει μεγάλη προσφορά δωματίων/κλινών, ωστόσο δεν υπάρχει διαθεσιμότητα ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Τα μεν νησιά που έχουν συχνές αεροπορικές συνδέσεις είναι σε κάπως καλύτερη θέση, ενώ τα νησιά που δεν διαθέτουν συχνές αεροπορικές συνδέσεις ή αεροδρόμια, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα λόγω αφενός του μειωμένου ορίου επιβατών (65%), αφετέρου του μειωμένου αριθμού πλοίων. Τα στοιχεία που δημοσιεύονται καθημερινά, μαρτυρούν τη δραματική εικόνα του κλάδου που μετρά μεγάλες απώλειες σε μονάδες που δεν θα λειτουργήσουν. Παράλληλα με αυτές τις απώλειες, μια αλυσίδα επηρεαζόμενων δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση. Πίσω από αυτά τα επαγγέλματα, βρίσκονται άνθρωποι και οικογένειες με ανάγκες. Έχει απομείνει ουσιαστικά ένας μήνας ελπίδας για τις επιχειρήσεις των νησιών μας και θεωρούμε ότι πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο και κάθε δυνατότητα για αύξηση του ορίου πληρότητας των πλοίων ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτές τις επιχειρήσεις, όχι να παράξουν κέρδος, αλλά να μειώσουν σε κάποιο βαθμό, την τεράστια ζημία που υπέστησαν. Επιπλέον θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι το υφιστάμενο όριο του 65% και η έλλειψη διαθεσιμότητας ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα στερήσει τη δυνατότητα μετακίνησης σημαντικού αριθμού πολιτών που εντάχθηκαν οριστικά μόλις χθες, στο μέτρο του Κοινωνικού Τουρισμού.

Κύριε Υπουργέ, Προφανώς και η υγεία προέχει αυτή τη στιγμή και είναι πάνω απ’ όλα. Με δεδομένο όμως ότι στις αεροπορικές πτήσεις η πληρότητα έχει οριστεί από την πρώτη στιγμή στο 100% και καθώς η μέχρι σήμερα διαχείριση των επιβατών στα πλοία έχει αποδείξει ότι τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα και οι κανόνες ασφαλείας, ζητούμε πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης να συνεκτιμήσετε το σύνολο των καταστάσεων που αναλύουμε παραπάνω προκειμένου να αποκτήσετε σφαιρική αντίληψη των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στα νησιά και να οδηγηθείτε στην καλύτερη δυνατή απόφαση. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε θερμά όπως εξετάσετε το συντομότερο δυνατόν τα περιθώρια και τις δυνατότητες που υπάρχουν για αύξηση του ορίου πληρότητας στα πλοία προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση του κλάδου και να διασφαλισθεί η έστω και μερική του επαναφορά του στην κανονικότητα.»

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ