Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

Ένα φαινόμενο που μαστίζει τα νησιά των Κυκλάδων υποβαθμίζοντας την καθημερινή ζωή και το περιβάλλον είναι η ανεξέλεγκτη δημιουργία  διαφόρων ειδών επαγγελματικών εγκαταστάσεων οχλούσας δραστηριότητας, όπως οι μάντρες οικοδομικών υλικών. Ξεφυτρώνουν χωρίς χωροθέτηση, χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, χωρίς στοιχειώδη σεβασμό για τους υπόλοιπους κατοίκους των περιοχών…

Χωροθέτηση επαγγελματικής εγκατάστασης οχλούσας δραστηριότητας στη Τζια

Τι συμβαίνει όμως όταν κάτοικοι διαμαρτύρονται για σοβαρή περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση; όταν οι επαγγελματίες που στήνουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, νιώθουν υπεράνω όλων των νόμων και των κανόνων και προσπαθούν με όρους άγριας δύσης να μάθουν ποιος από την τοπική κοινωνία τους «κακολόγισε»;

Συναρμόδιοι φορείς, όπως το Τμήμα Δόμησης των οικείων Δήμου, το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, τα κατά τόπους Επαρχεία, και τα Αστυνομικά Τμήματα φαίνεται να αδρανούν εξαιτίας του «μικροκλίματος» των νησιών…

Κλασικό παράδειγμα, η Κέα. Στην περιοχή Κορησσία της νήσου Κέας έχει δημιουργηθεί εδώ και 4 περίπου μήνες «μονάδα- χώρος» αποθέσεως οικοδομικών υλικών (μάντρα οικοδομών). Η συγκεκριμένη δραστηριότητα φέρει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • είναι ευκρινώς ορατή από τον επαρχιακό δρόμο Κορησσίας -Ιουλίδας, το μοναδικό που ενώνει το λιμάνι με την πρωτεύουσα του νησιού. Απέχει δε λίγες εκατοντάδες μέτρα από την παραλία της Κορησσίας
  • δημιουργεί σοβαρή όχληση σε γειτονικές κατοικίες και επιχειρήσεις, καθώς μεγάλες ποσότητες οικοδομικών υλικών δεν καλύπτονται και, όπως είναι αναμενόμενο, η σκόνη που δημιουργείται διαχέεται σε μεγάλη απόσταση
  • βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων του οικισμού της Κορησσίας

Είναι άγνωστο ποιο είναι το καθεστώς της και αν η συγκεκριμένη υπαίθρια αποθήκευση/εναπόθεση αδρανών δικαιούται να χωροθετηθεί στο συγκεκριμένο οικόπεδο, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων. Σημειώνεται δε ότι ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί το ρέμα το οποίο βρίσκεται στην περιοχή.

Δεν είναι λοιπόν εύλογο να απευθυνθούν κάποια ερωτήματα στις αρμόδιες διοικητικές αρχές του νησιού, και να μην χρειάζεται ο κάθε κάτοικος να κάνει τον «χωροφύλακα»:

  1. Έχει αδειοδοτηθεί η εν λόγω δραστηριότητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις; αν ναι, υφίσταται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων;
  2. Είναι η συγκεκριμένη χρήση συμβατή με τις χρήσεις γης που έχουν καθορισθεί για την οικεία περιοχή;
  3. σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί ώστε να ελεγχθεί η λειτουργία της;

Ερωτήματα στα οποία οι απαντήσεις θα δείξουν ίσως πλημμελή άσκηση καθηκόντων…