Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

deh-milou

Τον κίνδυνο να μην μπορέσει έγκαιρα η ΔΕΗ να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει στα ελληνικά νησιά τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις αυξημένες ανάγκες ηλεκτροδότησης του καλοκαιριού επισείουν στελέχη της επιχείρησης, λόγω εμπλοκής με τις γραφειοκρατικές χρονοβόρες διαδικασίες του νόμου 4281 για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Ο νόμος 4281 καθιερώνει πολύπλοκες διαδικασίες με τις οποίες αυξάνεται ο έλεγχος για κάθε Σύμβαση του Δημοσίου. Ωστόσο η ένταξη της ΔΕΗ στο νόμο αυτό, παρότι είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, φαίνεται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα να διακυβεύεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, ενώ από την άλλη θα αυξήσει σημαντικά το κόστος και το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας.
Όπως αναφέρει ο Νίκος Αραβαντινός, Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών της ΔΕΗ, «κάθε χρόνο, με το τέλος της τουριστικής περιόδου, ο Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών εκτιμά τις ανάγκες του επομένου καλοκαιριού και υποβάλλει τη γνώμη του στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία στην αρχή του χειμώνα δίνει την άδεια στη ΔΕΗ να προβεί στις απαραίτητες αγορές ή ενοικιάσεις εξοπλισμού. Η ΔΕΗ με ανοιχτές διαδικασίες αναθέτει προς το τέλος της άνοιξης τις συγκεκριμένες συμβάσεις.

Ακολουθεί ένας αγώνας ταχύτητας για να συναρμολογηθεί στα εργοστάσια, να μεταφερθεί, να εγκατασταθεί, να δοκιμασθεί και να τεθεί σε λειτουργία ο νέος εξοπλισμός το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου ώστε να καλυφθεί η θερινή αιχμή». Μήπως με τις διαδικασίες του νόμου 4281, όταν θα φθάνουν στα νησιά οι νέες μηχανές θα έχουν φύγει οι τελευταίοι τουρίστες; διερωτάται το στέλεχος της επιχείρησης.
Δυσκολίες ωστόσο θα έχει η ΔΕΗ και σε επίπεδο ανταγωνιστικής λειτουργίας, αφού καλείται, από τη μία να λειτουργήσει ως Ανώνυμη Εταιρεία μέσα σε ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον και από την άλλη να τηρήσει τις πολύ γραφειοκρατικές, χρονοβόρες και κοστοβόρες προβλέψεις του νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων.

Σήμερα για μια διαδικασία προμήθειας χρειάζονται τα εξής βήματα: Έγκριση της διακήρυξης, δημοσίευσή της, υποβολή προσφορών, αποσφράγιση, τυπικός έλεγχος, τεχνική κρίση, πιθανή υποβολή προσφυγών, εκδίκασή τους, άνοιγμα οικονομικών προσφορών, οικονομική αξιολόγηση, εισήγηση και έγκριση της ανάθεσης. Η διάρκειά τους είναι συνήθως από έξι ως οκτώ μήνες.
Με τον νόμο 4281 θα γίνουν όλα τα παραπάνω και επί πλέον: έγκριση σχεδίου διακήρυξης, υποβολή του σε διαβούλευση, αξιολόγηση των προτάσεων της διαβούλευσης, αναζήτηση πιστοποιημένων προσώπων εκτός ΔΕΗ για τις επιτροπές, έγκριση όλων των ενδιαμέσων πρακτικών και κοινοποίησή τους στους συμμετέχοντες. Κατά κάθε εκτελεστής πράξης θα μπορούν να προσφεύγουν οι συμμετέχοντες. Η εκδίκαση των προσφυγών θα γίνεται από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στην οποία θα υποβάλλεται πλήρης φάκελος αλλά και η επίσημη άποψη της ΔΕΗ (θα γίνεται λοιπόν μια άτυπη εκδίκαση). Στη συνέχεια θα ανακηρύσσεται προσωρινός μειοδότης ο οποίος θα φέρνει τα δικαιολογητικά του που θα κοινοποιούνται στους άλλους συμμετέχοντες, οι οποίοι βεβαίως θα μπορούν να τα προσβάλουν και να ξεκινά νέος γύρος προσφυγών.

Με μετριοπαθείς εκτιμήσεις η διάρκεια της όλης διαδικασίας θα είναι πλέον από εννέα ως δώδεκα μήνες.

Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, η οικονομική επιβάρυνση θα προέλθει από το γεγονός ότι «οι έχοντες την ευθύνη επιμέλειας των υλικών, αντιλαμβανόμενοι τις αυξημένες διάρκειες και αβεβαιότητες, υποχρεωτικά θα αυξήσουν τη στάθμη των αποθεμάτων ασφαλείας και τα όρια αναπαραγγελίας, με τελικό αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση συνολικά των αποθεμάτων. Τα αυξημένα αποθέματα θα δεσμεύσουν πανάκριβο κεφάλαιο κίνησης!»

Πηγή: News247.gr