Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

Οι Οικολόγοι Πράσινοι εκφράζουν ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι εγκρίθηκε τελικά το πρόγραμμα LIFE IP, που προβλέπει  την ενίσχυση Κυκλαδίκων Δήμων, στην επιλογή των οποίων είχαμε συμβάλλει στη φάση υποβολής της πρότασης πριν από ενάμιση χρόνο.

«Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία για τους νησιωτικούς Δήμους, προκειμένου να αυξήσουν και να αναβαθμίσουν την ποιότητα των ανακυκλώσιμων υλικών τους.»

Τα εγκεκριμένα ποσά ανά Δήμο είναι αξιόλογα:

ΔΗΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (€)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ (€)

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (€)

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

624.400

374.640

156.100

93.660

ΠΑΡΟΣ

605.400

363.240

151.350

90.810

ΤΗΝΟΣ

569.088

341.453

142.272

85.363

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

509.688

305.813

127.422

76.453

ΑΛΟΝΗΣΣΟΣ

522.000

313.200

130.500

78.300

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

788.336

473.002

197.084

118.250

Από πλευράς τους, οι Οικολόγοι Πράσινοι Κυκλάδων καλούν τις δημοτικές αρχές να μεριμνήσουν άμεσα και με βάση τα υποβληθέντα αιτήματά τους να πάρουν αποφάσεις ΔΣ για τις δράσεις υλοποίησής τους. Οι χρηματοδοτήσεις είναι εφικτό να ξεκινήσουν από 1/1/2020 και θα καλύπτουν τις δράσεις τους τα επόμενα χρόνια.

Η αληθινή ανακύκλωση, με διαλογή καθαρών υλικών πριν καταλήξουν στα απορρίμματα, όπως λέμε στην πηγή,  κοντά και μαζί με τους πολίτες, είναι επείγουσα προτεραιότητα και για τις νησιωτικές κοινωνίες μας. Οι Οικολόγοι Πράσινοι Κυκλάδων θα είναι παρόντες για την αποτελεσματική και ουσιαστική αξιοποίηση του προγράμματος.