Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

Υπεγράφη εν τέλει μετά από πολλές ζυμώσεις η σύμβαση ανάθεσης της γραμμής της Κασοκαρπαθίας στο επιβατηγό οχηματαγωγό «Πρέβελης» μέχρι της ολοκλήρωσης του σχετικού διαγωνισμού.

Ειδικότερα το πλοίο θα εξυπηρετεί την δρομολογιακή γραμμή

α.ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, β.ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, ως ακολούθως:

α)ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα, σε συνέχεια δρομολογίων από ΠΕΙΡΑΙΑ, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι μισθώματος, ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€88.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο,

β)ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα, σε συνέχεια δρομολογίων από ΠΕΙΡΑΙΑ, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι μισθώματος, ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€88.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο.

Αναλυτικά η απόφαση…