Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

Απόφαση για την Προαιρετική Λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στα νησιά των Κυκλάδων για το έτος 2020 ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγάιου Γιώργος Λεονταρίτης. Σε αυτήν την απόφαση λαμβάνοντας υπόψη διατάξεις, Π.Δ. ΦΕΚ για την «Κατ’ εξαίρεση λειτουργία καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση την Κυριακή και τις ημέρες αργίας στο Νομό Κυκλάδων», έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου Κυκλάδων και των: Εμποροεπαγγελματικού & Βιοτεχνικού Συλλόγου Τήνου, Δημοτικού Συμβουλίου Ίου, Εμπορικού Συλλόγου Σύρου, Συνδέσμου Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Μήλου, Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Νάξου, Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου και Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου.

Αποφασίζει:

*Για τα νησιά Μήλο και Σύρο επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων όλες τις Κυριακές για το διάστημα από 01/04 – 31/10.

*Για το νησί της Τήνου επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις άλλες Κυριακές πλην αυτών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 1Α του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 από 21/03 έως και 31/10.

*Για τα νησιά της Νάξου και της Άνδρου δεν επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων άλλες Κυριακές πλην αυτών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 1Α του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013.

*Για τα νησιά Μύκονο, Κέα, Κίμωλο και Ίο, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου.

Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι τις 9.00 το βράδυ, το Σάββατο μέχρι τις 8.00 το βράδυ και την Κυριακή από τις 11.00 το πρωί μέχρι τις 8.00 το βράδυ.

Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές.

Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τις Κυριακές δύναται να χορηγηθεί η αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό) σε εργάσιμη ημέρα που προηγείται των Κυριακών αυτών.

Τονίζονται δε ότι:

*Κάθε προηγούμενη απόφαση για προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στο Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και άλλες επιπλέον Κυριακές των αναφερομένων παύει να ισχύει.

*Λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες εξυπηρέτησης των καταναλωτών και οι τοπικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα των Δήμων των Κυκλάδων.

*Λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.