"Μηλέικα Νέα"

Δύο αναφορές κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος, με θέμα τον ΔΕΔΔΗΕ Μήλου, αλλά και την αποδυνάμωση των υπηρεσιών των Λιμενικών Αρχών στις Κυκλάδες. Η πρώτη αναφορά έχει ως θέμα: «Αναγκαιότητα άμεσης στελέχωσης του ΔΕΔΔΗΕ Μήλου»

Ο βουλευτής Νίκος Συρμαλένιος κατέθεσε αναφορά την επιστολή του Δημάρχου Μήλου Εμμανουήλ Μικέλη, με θέμα την αναγκαιότητα άμεσης στελέχωσης του ΔΕΔΔΗΕ Μήλου. Όπως αναφέρει η επιστολή, με την τελευταία κακοκαιρία που σημειώθηκε, το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ εργάστηκε ακατάπαυστα και πέραν του ωραρίου τους προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού. Οι προσπάθειες που έγιναν από τους καταναλωτές προκειμένου να δηλώσουν τις βλάβες μέσω του αριθμού 11500, δυστυχώς, δεν απέδωσαν, διότι κανένας διαθέσιμος υπάλληλος που παρέχει υπηρεσίες μέσω αυτής της γραμμής επικοινωνίας, δεν ανταποκρίθηκε στα τηλεφωνήματά τους. Η άμεση επικοινωνία των δημοτών με το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ Μήλου, στον δικό τους αριθμό εξυπηρέτησης καταναλωτών για τις βλάβες, ήταν καθοριστικό γεγονός για την αμεσοτάτη κινητοποίηση του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ και οι βλάβες αποκαταστάθηκαν, υπερβαίνοντας εαυτόν. Αυτή τη στιγμή ο ΔΕΔΔΗΕ Μήλου λειτουργεί υποστελεχωμένο και κατά τους ερχόμενους θερινούς μήνες η Υπηρεσία τους θα λειτουργεί μόνο με 2 άτομα, παρέχοντας υποστήριξη και στο γειτονικό νησί της Κιμώλου.

Δείτε εδώ την αναφορά και τη σχετική επιστολή:

2021-02-25 ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΜΗΛΟΥ.docx

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΜΗΛΟΥ

Η δεύτερη αναφορά έχει ως θέμα «Αποδυνάμωση των ήδη υποστελεχωμένων υπηρεσιών των Λιμενικών Αρχών των Κυκλάδων»

Ο βουλευτής Νίκος Συρμαλένιος καταθέτει αναφορά την επιστολή της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων με θέμα την αποδυνάμωση των ήδη υποστελεχωμένων υπηρεσιών των Λιμενικών Αρχών των Κυκλάδων. Σύμφωνα με την Ένωση, μετά τη διεξαγωγή των τακτικών μεταθέσεων, έτους 2020, οι ήδη υποστελεχωμένες Λιμενικές Αρχές των Κυκλάδων αποδυναμώθηκαν με συνέπεια αυτές να λειτουργούν με μη επαρκείς - για την εκπλήρωση της πολυσχιδούς δραστηριότητάς τους -συνθέσεις. Ειδικότερα, το ισοζύγιο των στελεχών που υπηρετούν στο πολυνησιακό γεωγραφικό διαμέρισμα των Κυκλάδων συρρικνώθηκε κατά είκοσι οκτώ στελέχη. Η Ένωση ζητά τη νέα κατανομή προσωπικού και την ενίσχυση των Λιμενικών Αρχών των νησιών, καθώς το ισοζύγιο των στελεχών που υπηρετούν στο πολυνησιακό γεωγραφικό διαμέρισμα των Κυκλάδων συρρικνώθηκε κατά είκοσι οκτώ (28) στελέχη. Οι δημιουργηθείσες, από την υποστελέχωση δυσχέρειες, επιτείνονται από το γεγονός ότι οι Λιμενικές Αρχές των Κυκλάδων καλούνται, σε μηνιαία βάση, να διαθέτουν ικανό αριθμό στελεχών (περί τα δέκα πέντε -15- συνήθως στελέχη), προκειμένου να ενισχύεται η δυναμικότητα των Λιμενικών Αρχών του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου, προς ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών.

Δείτε εδώ την αναφορά και τη σχετική επιστολή:

2021-02-25 ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ΕΠΛΣ_ΚΥΚΛΑΔΩΝ