"Μηλέικα Νέα"

«Σας ενημερώνουμε ότι: Με γνώμονα την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων μας, αλλά και την δημόσια υγεία του τόπου μας, η εταιρεία προχωρά στην άμεση εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορωναϊού CoVid-19 που έχει ήδη εισέλθει στην χώρα μας. Τα μέτρα αυτά έχουν ως εξής:

Επικοινωνία 

 • Διανομή posters ενημέρωσης σχετικά με τον κορωναϊό
 • Αποστολή emails για την ενημέρωση των εργαζομένων, εργολάβων και συνεργατών σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΟΔΥ, της Imerys και των βασικών κανόνων προσωπικής υγιεινής
 • Οργάνωση συναντήσεων (μέσω τηλεδιάσκεψης) για συζήτηση και εφαρμογή μέτρων πρόληψης εξάπλωσης του ιού και προστασίας των εργαζομένων

Εφαρμογή Μέτρων Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης (Φάση 1) 

 • Πλήρης εφαρμογή του νέου πρωτοκόλλου υγείας (H7) για την διαχείριση πανδημίας
 • Επικαιροποίηση των Εκτιμήσεων Επαγγελματικού Κινδύνου προσθέτοντας την προστασία έναντι του κορωναϊού και τα αντίστοιχα μέτρα
 • Αναβολή όλων των συναντήσεων που δεν θεωρούνται σημαντικές. Χρήση εναλλακτικών τρόπων συνάντησης (τηλεδιασκέψεις). Σημαντικές συναντήσεις με φυσική παρουσία κάτω των 10 ατόμων και τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρο
 • Εργασία από το σπίτι για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα
 • Καταγραφή εργαζομένων των Γραφείων που έχουν laptop και εξέταση ενδεχομένου δυνατότητας εργασίας από το σπίτι (managers, engineers, finance, accountants, HR, etc.)
 • Ορισμός Συντονιστή Εφαρμογής Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης (EHS Hub manager)
 • Ημερήσια παρακολούθηση των εξελίξεων, έλεγχος νέων οδηγιών και εφαρμογή επιπλέον μέτρων εφόσον απαιτείται
 • Προμήθεια αντισηπτικών διαλυμάτων σε όλους τους χώρους εργασίας
 • Παραγγελία θερμομέτρων με υπέρυθρες για μέτρηση εξ αποστάσεως
 • Έλεγχος αποθεμάτων μασκών FFP2 – Παραγγελία 1800 κομματιών
 • Ανάθεση εργολάβου καθαριότητας για απολύμανση των Γραφείων (διάφορες επιφάνειες, τουαλέτες, πόμολα, κουπαστές, κλπ.) δύο φορές την εβδομάδα με ειδικό απολυμαντικό
 • Ανάθεση πιστοποιημένου εξωτερικού εργολάβου για απολύμανση όλων των υπόλοιπων χώρων των εγκαταστάσεων και των λεωφορείων μεταφοράς προσωπικού δύο φορές την εβδομάδα με ειδικό εξοπλισμό ψεκασμού
 • Διεξαγωγή 3 τηλεδιασκέψεων ανά εβδομάδα της διοικητικής ομάδας Μήλου για την συζήτηση των εξελίξεων και την πιθανή εφαρμογή περαιτέρω μέτρων

Εφαρμογή Μέτρων Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης (Φάση 2) – Σταδιακή Εφαρμογή από 17/3/2020 

 • Ακύρωση/αναβολή όλων των συναντήσεων/εκπαιδεύσεων με φυσική παρουσία
 • Δημιουργία ερωτηματολογίου στην κεντρική πύλη για όλους τους εισερχόμενους οι οποίοι θα απαντούν σε τρία βασικά ερωτήματα και θα υπογράφουν:
  1. Παρουσιάσατε το τελευταίο διάστημα (14 ημέρες) συμπτώματα βήχα, δύσπνοια, πυρετό, κλπ.
  2. Έχετε ταξιδέψει τις τελευταίες 14 ημέρες σε περιοχές που θεωρούνται επικίνδυνες
  3. Έχετε έρθει σε επαφή με άτομα που έχουν ταξιδέψει σε επικίνδυνες περιοχές ή είχαν συμπτώματα όπως περιγράφονται στην ερώτηση 1
 • Απαγόρευση προσέλευσης στην εργασία για 2 εβδομάδες και σύσταση για κατ’ οίκον περιορισμό όσων εργαζομένων/εργολάβων επιστρέφουν από ταξίδι εξωτερικού
 • Μέτρηση θερμοκρασίας σώματος με το ειδικό θερμόμετρο πριν την είσοδο εξωτερικών συνεργατών και εργολάβων
 • Μεταφορά εργαζομένων με δικά τους οχήματα και παροχή απολογιστικού ποσού των 5 ευρώ ανά ημέρα για αυτούς που τηρούν την συγκεκριμένη οδηγία
 • Διαχωρισμός εργαζομένων/εργολάβων συντήρησης σε 2 βάρδιες για αποφυγή συνωστισμού στους χώρους εργασίας.
 • Εργαζόμενοι γραφείου θα δουλεύουν από το σπίτι και μόνο όσων η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη θα παρουσιάζονται στα γραφεία
 • Απαγόρευση προσέλευσης εργολάβων στα γραφεία και αποστολή δελτίων/τιμολογίων με email
 • Καταγραφή εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες από τον γιατρό εργασίας και χορήγηση ειδικής άδειας
 • Χορήγηση ειδικής άδειας στους γονείς με παιδιά κάτω των 15 ετών που πλοιρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας
 • Τακτικός αερισμός των χώρων εργασίας, συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού - κλιματισμού και καθαρισμός επιφανειών, συσκευών κ.λπ., σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ
 • Χορήγηση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.)
 • Δημιουργία δωματίου απομόνωσης εξοπλισμένο με μάσκες, αντισηπτικό, γάντια, κρεβάτι, κλπ. για περίπτωση απομόνωσης ύποπτου κρούσματος
 • Συνεχής επικοινωνία με το Κέντρο Υγείας Μήλου για έγκαιρη ενημέρωση πιθανού κρούσματος.

Τα μέτρα θα προσαρμόζονται αναλόγως με τις εξελίξεις που υπάρχουν και θα ενημερώνεστε από τους προϊσταμένους των τμημάτων σας.

Στηριζόμαστε σε εσάς -τους εργαζόμενους της εταιρείας- για την τήρηση όλων των παραπάνω, καθώς και για την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων ατομικής υγιεινής. Ο περιορισμός της διασποράς του ιού έγκειται περισσότερο στην ατομική υπευθυνότητα του καθενός.»  

Ιωάννης Σανούδος

Διευθυντής Μήλου