"Μηλέικα Νέα"

Σας ενημερώνουνε ότι οι Παραγωγοί Νωπών Οπωροκηπευτικών που πωλούν τα προϊόντα τους, οι Έμποροι Χονδρικής Πώλησης Νωπών Οπωροκηπευτικών, ΚΑΙ οι Έμποροι Λιανικής Πώλησης Νωπών Οπωροκηπευτικών πρέπει να καταθέσουν στην υπηρεσία μας σχετική αίτηση εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής μέχρι ΔΕΥΤΕΡΑ 20-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-2023.

Μαζί με την αίτησή τους οι υπόχρεοι υποβάλουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο σχετικό έντυπο αίτησης εγγραφής στο «Μητρώο Συναλλασσόμενων στον Τομέα των Νωπών Οπωροκηπευτικών» (έντυπα λαμβάνονται από την υπηρεσία μας ή από τους Δήμους, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τους Εμπορικούς Συλλόγους των νησιών σας όπου έχουν αποσταλεί).

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΗΛΟΥ