"Μηλέικα Νέα"

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Μήλου δίνει στην δημοσιότητα και στέλνει στους αποδέκτες την ανοικτή επιστολή όλων των συλλόγων και σωματείων της Μήλου με το αίτημα της στελέχωσης με μόνιμους γιατρούς ειδικοτήτων του Κέντρου Υγείας Μήλου.

Είμαστε υπερήφανοι   για το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας μας  για αυτή  την  επιστολή.  Όλοι οι σύλλογοι και τα σωματεία της Μήλου, με πρώτο σε σημαντικότητα λόγω του θέματος, το Ίδρυμα Στήριξης του Κέντρου Υγείας Μήλου, είμαστε ενωμένοι για την κατάκτηση αυτού του αιτήματος.

Είμαστε ενωμένοι όλοι οι κάτοικοι της Μήλου γι’ αυτό! Πάνω από τα οποιαδήποτε  πρόσωπα και πράγματα μας ενώνει όλους τα δικαίωμα μας στην υγεία.

Θα αγωνιστούμε γι’ αυτό!

Ανοιχτή επιστολή των σωματείων και συλλόγων της Μήλου για το Κέντρο Υγείας Μήλου προς το Υπουργείο Υγείας, την 2η ΥΠΕ με κοινοποίηση σε: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, (Υπόψιν Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου), Βουλευτές Κυκλάδων, Επαρχείο Μήλου, Δήμος Μήλου, Διοικούσα Επιτροπή Κέντρου Υγείας Μήλου

«Εμείς οι εκπρόσωποι όλων των σωματείων και συλλόγων της Μήλου που υπογράφουμε παρακάτω , μετά από πρωτοβουλία του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Μήλου,  δηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας  να αγωνιστούμε, ενωμένοι όλοι οι κάτοικοι της Μήλου, για την υπεράσπιση του δικαιώματος μας στην δημόσια υγεία.

Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στο πρωταρχικό για το νησί μας θέμα της στελέχωσης του Κέντρου Υγείας Μήλου με τους γιατρούς ειδικοτήτων που προβλέπονται στο οργανόγραμμα του. Ιδιαίτερα οι ειδικότητες της Γενικής  Ιατρικής και της Παιδιατρικής είναι απολύτως απαραίτητες για μια στοιχειώδη κάλυψη των αναγκών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης που υπάρχουν στο νησί. Το αίτημα  της στελέχωσης του Κέντρου Υγείας Μήλου  έχει διατυπωθεί επανειλημμένα  γραπτώς από τους τοπικούς φορείς του νησιού μας και βέβαια από τον Δήμο Μήλου με επιστολές τόσο του Δημάρχου , όσο και  πρόσφατη επιστολή του Δημοτικού Συμβουλίου προς τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Είναι λυπηρό το γεγονός πως τον περασμένο χρόνο, με την πανδημία του Covid-19 να δημιουργεί έναν τεράστιο επιπλέον κίνδυνο για την δημόσια υγεία στο νησί μας, το Κέντρο Υγείας Μήλου αντί να στελεχωθεί καλύτερα για την αντιμετώπιση αυτού του πρωτόγνωρου κινδύνου έχασε τις ειδικότητες των Γενικών Γιατρών και της Παιδιάτρου που αποτελούσαν τα ουσιαστικότερα στηρίγματα του έργου του.

Ενωμένοι όλοι οι πολίτες της Μήλου απαιτούμε από την ελληνική πολιτεία το αυτονόητο δικαίωμα μας στην υγεία.  Η πρόσβαση σε αυτό το αγαθό είναι πολύ δυσκολότερη για μας τους νησιώτες αφού υπάρχει δυσκολία έως και αδυναμία πρόσβασης  μας σε οργανωμένες μονάδες και νοσοκομεία των αστικών κέντρων. Υποχρέωση λοιπόν του κράτους είναι η παροχή στον τόπο μας μιας αξιοπρεπούς  υγειονομικής περίθαλψης. Δεν το κάνει αυτό το ελληνικό κράτος !

Απαιτούμε λοιπόν την άμεση στελέχωση με ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Μήλου. Ιδιαίτερα, όπως προαναφέραμε, με τις ειδικότητες του Γενικού Γιατρού και Παιδιάτρου. Δεν ανήκει σε μας να κρίνουμε με ποια μέτρα, ποιες θεσπίσεις μπορεί να γίνει αυτό. Είναι ευθύνη των αρμόδιων φορέων της πολιτείας. Εμείς δηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας να δυναμώσουμε τον αγώνα μας μέχρι την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας.

Ενωμένοι οι πολίτες της Μήλου θα αγωνιστούμε για την υγεία μας!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Μήλου