"Μηλέικα Νέα"

Αναφορικά με δημοσίευμα που αναρτήθηκε στα τοπικά ειδησεογραφικά μέσα και για την αποκατάσταση της αλήθειας, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Στις 18/08/2023 ενημερωθήκαμε εγγράφως από την Υπευθ. Επιστ. Λειτουργίας του ΚΥ Μήλου για την οριστικοποίηση της πρόσληψης και την έλευση ιατρού γενικής ιατρικής στο Κ.Υ Μήλου και την αναγκαιότητα εύρεσης καταλύματος.

Στις 23/08/2023 ο Δήμος Μήλου ενημερώθηκε για την έλευση τριών ακόμα ιατρών, κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, ζητώντας τις δικές μας ενέργειες για τη στέγασή τους.

Την ημέρα παραλαβής και των δύο εγγράφων ο Δήμος Μήλου, εκκίνησε διαδικασίες εύρεσης καταλυμάτων, πέρα από την υφιστάμενη στήριξη του Κ.Υ. Μήλου με παροχή τριών δωματίων για τη στέγαση ιατρών, επιδομάτων (500€/μηνά για κάθε ιατρό και 200€/μήνα για κάθε αγροτικό ιατρό), χορηγιών και μαραθώνιους εύρεσης επιπλέον καταλυμάτων στο νησί, όπως στην περίπτωση της Πνευμομολόγου που κλήθηκε να επιλέξει μεταξύ έξι καταλυμάτων (που προφανώς δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές της αισθητικής της) και προτίμησε να απουσιάζει από τα καθήκοντα της, δημιουργώντας προβλήματα στη ροή των εφημεριών.

Παρά το γεγονός ότι η εύρεση κατοικιών δεν εμπίπτει στις άμεσες αρμοδιότητες του Δήμου, εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση στους έχοντες καταλύματα προς ενοικίαση, λειτούργησε αμέσως γραμμή επικοινωνίας προς συλλογή των στοιχείων τους και παραμείναμε σε διαρκή επικοινωνία τόσο με το ΙΣΚΥΜ όσο και με την ίδια ιατρό η οποία δεν αφίχθη έως και σήμερα στο νησί.

Προφανώς, η έλλειψη ενημέρωσης του Προέδρου της Δ.Ε. του ΚΥ Μήλου για τις ανωτέρω ενέργειες, οφείλεται στην ανύπαρκτη επικοινωνία με τον Δήμο, στις διοικητικές του αστοχίες και απουσίες και στην αμείωτη προσπάθεια υπονόμευσης των ενεργειών του Δήμου.

Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την μη ανταπόκρισή του στις προσκλήσεις του Δήμου, τις παράνομες εργασίες στο χώρο που δόθηκε από τον Δήμο για στέγαση Ιατρείου, τη μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και πλήθους επιστολών μας περί διάθεσης, χρήσης και λειτουργίας των περιφερειακων ιατρείων Αδάμαντα και Πολλωνίων, την αγανάκτηση των κατοίκων και του προσωπικού του ΚΥ για την ανεπάρκεια της Διοίκησής του και η άγνοιά του σε θέματα διοίκησης μιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, καθιστούν ξεκάθαρη την πρόθεση του: δημιουργία εντυπώσεων!

Μιλώντας με δικούς σας όρους κύριε Μακρή, με βάση τις αρμοδιότητες και την πρόθεσή σας για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο του νησιού, παρακαλείσθε όπως μας απαντήσετε δημοσίως για τις δικές σας ενέργειες αναφορικά με την εύρεση στέγης για τους ιατρούς που μόλις σε μια βδομάδα θα συνεργάζονται μαζί σας.

Δήμος Μήλου