"Μηλέικα Νέα"

«Η εταιρεία ΜΗΛΟΣ ΟΙΛ Α.Β.Ε.Ε ιδρύθηκε το έτος 1997 έχοντας ως καταστατικό σκοπό την κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης υγρών καυσίμων στο νησί της Μήλου. Η εταιρεία αιτήθηκε από τις αρμόδιες αρχές και έλαβε άδεια εγκατάστασης για την κατασκευή των αποθηκευτικών χώρων σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη θέση Καστανάς . Προκειμένου για τη λήψη της σχετικής άδειας η εταιρεία προέβη στην εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών όρων, που έλαβε υπόψη της όλες τις παραμέτρους και χαρακτηριστικά της περιοχής και της δραστηριότητας. Η μελέτη αυτή εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές και φορείς.

Η εγκατάσταση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στο νησί της Μήλου να διατηρεί σε απόθεμα καύσιμα απαραίτητα για τη λειτουργία της βιομηχανίας αλλά ταυτόχρονα θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες για ανεφοδιασμό πλοίων, σκαφών αναψυχής αλλά και αλιέων της περιοχής καθώς και τις ανάγκες για την κίνηση και θέρμανση των κατοίκων, επιλύοντας ένα χρόνιο πρόβλημα που επιδεινώνεται κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες ενώ θα εξασφαλίσει σταθερές και φθηνότερες τιμές καυσίμων.

Η εγκατάσταση θεωρείται πολύ μικρού μεγέθους, μόλις επτά χιλιάδων κυβικών, ενώ αντίστοιχες τέτοιες λειτουργούν σε πάρα πολλά νησιά, όπως στην Κάλυμνο (εγκατάσταση εταιρείας ΑΡΓΩ), στη Σύρο (εγκατάσταση εταιρείας ΣΕΚΑΒΙΝ), στη νότια Κρήτη (εγκατάσταση εταιρείας ΣΕΚΑ στους Καλούς Λιμένες), στη Ρόδο (εγκατάσταση ΡΟΔΟΓΚΑΖ) και αλλού. Επιπλέον αντίστοιχες εγκαταστάσεις λειτουργούν σε όλα τα  νησιά προκειμένου για την εξυπηρέτηση των αναγκών της σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ και εντός αυτών.

Ο κίνδυνος πρόκλησης ρύπανσης είναι απειροελάχιστος αν όχι μηδαμινός ενώ κανείς μας δεν μπορεί να σκεφθεί κάποιο τέτοιο σημαντικό περιστατικό οπουδήποτε στην Ελληνική επικράτεια. Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις λειτουργούν χωρίς προβλήματα, ενώ εντοπίζονται σε ένα μεγάλο εύρος γεωγραφικό, σε ορεινές, θαλάσσιες, νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές.

Στην επίμαχη περιοχή ο χώρος που η εταιρεία έχει λάβει την σχετική άδεια εγκατάστασης γειτνιάζει με χώρο στον οποίο διενεργείται ήδη βιομηχανική εκμετάλλευση. Η συγκεκριμένη περιοχή με βάση τον ισχύοντα χωροταξικό σχεδιασμό του 1981 χαρακτηρίζεται ως ζώνη Β δηλαδή έλξεως βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Η εταιρεία αμέσως μετά τη λήψη του συνόλου των σχετικών αδειών αναζητούσε επενδυτή προκειμένου για τη χρηματοδότηση του έργου, κάτι που κατέστη εφικτό λόγω του δυσμενούς επενδυτικού περιβάλλοντος, μόλις πρόσφατα. Η πρόθεση των επενδυτών είναι η ολοκλήρωση του έργου να είναι γρήγορη, εντός δύο ετών, προκειμένου η εγκατάσταση να είναι πλήρως λειτουργική και να αποδώσει τα προσδοκώμενα οφέλη στο νησί, τους κατοίκους, την εμπορική δραστηριότητα και την εταιρεία άμεσα. Είναι αυτονόητο για την εταιρεία ότι θα αξιοποιηθούν όλοι οι πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να διαθέσει η Μήλος τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής όσο και μετέπειτα κατά το στάδιο της λειτουργίας προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας.

Όλοι μας πιστεύουμε ότι καμία επένδυση δεν αποδίδει αν δεν την αγκαλιάσουν η τοπική κοινωνία και οι φορείς της. Η εταιρεία έχει τη υποστήριξη των φορέων και υπηρεσιών της κεντρικής κυβέρνησης, όπως αποδεικνύουν οι εν ισχύ άδειες και προσδοκά για την ίδια στήριξη από τους φορείς, τις υπηρεσίες και τους κατοίκους του νησιού της Μήλου.

Αντιλαμβανόμενοι τις προτεραιότητες και το μοντέλο ισόρροπης ανάπτυξης ανάμεσα στον τουρισμό και την εξορυκτική βιομηχανία της Μήλου, είμεθα πεπεισμένοι ότι το έργο μας θα ενισχύσει περαιτέρω την βιωσιμότητα τους.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η πρόθεσή μας είναι να συνεργαστούμε αρμονικά με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της, όπως πράξαμε με ευλαβική συνέπεια ήδη από πολλών ετών οπότε και αιτηθήκαμε και λάβαμε την άδεια εγκατάστασης και η οποία έτυχε ευρείας γνωστοποίησης. Tο 1998 η επένδυση έλαβε θετική γνωμοδότηση από το Δημοτικό Σας συμβούλιο στα πλαίσια της προβλεπόμενης δημόσιας διαβούλευσης.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα τηρήσουμε ευλαβικά τους όρους της άδειας λειτουργίας και τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων, εφαρμόζοντας τις αυστηρότερες και βέλτιστες τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος  και είμαστε σίγουροι ότι θα αποκτήσουμε την κοινωνική συναίνεση και την απόλυτη αποδοχή του έργου μας.

Σας καλούμε να αγκαλιάσετε την επένδυση και να στηρίξετε την προσπάθεια της εταιρείας μας, που δίνει έμπρακτα της στήριξή της στην τοπική κοινωνία, αφού η επένδυση θα έχει πολλαπλά θετικά οφέλη για την τοπική οικονομία (προσλήψεις εργαζομένων, σταθερές και φθηνότερες τιμές καυσίμων για τους αλιείς, τον τουρισμό, τη κίνηση και θέρμανση όλων των κατοίκων του νησιού).  

Επίσης λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων και της ξαφνικής πρόσκλησης για τη σημερινή συνεδρίαση, δεν θα μπορέσουμε συμμετέχουμε στην σημερινή  συνεδρίαση , αν όμως το κρίνεται αναγκαίο θα μπορέσουμε  στην επόμενη  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας να είμαστε παρόντες και  να εκθέσουμε τις απόψεις μας για την πλήρη εικόνα της δραστηριότητας της εταιρείας  μας.»

Εκ μέρους των επενδυτών

Παναγιώτης Παπαδόπουλος