"Μηλέικα Νέα"

Το Ίδρυμα Στήριξης Κέντρου Υγείας Μήλου (ΙΣΚΥΜ) ευχαριστεί τους κάτωθι χορηγούς:

1) Αιολική ΑΕ, για την οικονομική ενίσχυση 1.400€ για ενοίκια Ιατρών

2) Μαρνελάκη Ελένη, για την οικονομική ενίσχυση 30€

3) Μαρνελάκη Ελένη, για την οικονομική ενίσχυση 30€, εις μνήμην Μαρίας Θεοδώρου Μαθιουδάκη

4) Ανώνυμη οικονομική ενίσχυση 100€

5) Σαράντος και Ελένη Μαθιουδάκη, για την οικονομική ενίσχυση 20€, εις μνήμην Βασίλη Ιωάννου Ζούλια

6) ΠΑΟΚ Πλακιανός Αγωνιστικός Όμιλος Καλαθοσφαίρισης, για την οικονομική ενίσχυση 200€, εις μνήμην Σταύρου Πεκλάρη (Κερά)

7) Μανώλη και Αναστασία Μάλλη, για την οικονομική ενίσχυση 500€, εις μνήμη Ηλία και Πετρινέλας Μάλλη

8) Το φοροτεχνικό γραφείο Γιάννη Ζούλια, για τη χορηγία υπηρεσιών προς το ΙΣΚΥΜ