"Μηλέικα Νέα"

Την πρόσληψη επικουρικού ιατρού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοίνωσε με απόφαση της η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.


Πιο συγκεκριμένα ο ιατρός Άγγελος Δερβεντζής ειδικότητας καρδιολογίας θα καλύψει, κατόπιν ενδιαφέροντος του, την επιτακτική ανάγκη του Κέντρου Υγείας Μήλου, για 12 μήνες, όπως αναφέρει η απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια και αναφέρει:

«Εγκρίνουμε την πρόσληψη του ιατρού Δερβεντζή Άγγελου ειδικότητας καρδιολογίας ως επικουρικού ιατρού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κ.Υ. Μήλου, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος.»

Αναλυτικά η απόφαση της Διοίκησης 2ης Υ.Π. Πειραιώς & Αιγαίου…