"Μηλέικα Νέα"

Η εταιρία IMERYS συμμετέχει και φέτος στο EUROPEAN MINERALS DAY 2019, την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ορυκτών δηλαδή, με μια εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο Ορυχείο της Αγγεριάς στη Μήλου την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου.

Εξορυκτικός Κλάδος: Συμβάλλοντας στην τοπική οικονομική ανάπτυξη

Ορυχείο Αγγεριάς, Μήλος

Η αποκρυπτογράφηση των 5 αισθήσεων στον χώρο των Ορυχείων…

08:30 – 10:30 και 11:00 – 13:00

Mineral Senses - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, η εξερεύνηση των 5 αισθήσεων για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (διάρκεια 2 ώρες). Οι έννοιες του ορυχείου/μεταλλείου (αφή και όραση), οι ήχοι του (ακοή), τα ενδημικά φυτά της Μήλου (όσφρηση, γεύση) οδηγούν τα παιδιά στη φιλομάθεια του πεδίου μέσω των 5 αισθήσεων.

17:00 – 19:00

Mineral Senses - Ανοιχτή εκδήλωση με εορταστικές δράσεις για γονείς και παιδιά.

16:30     Αναχώρηση λεωφορείου από το parking του ΟΤΕ

16:45     Στάση λεωφορείου στον Αδάμαντα (πίσω από το ξενοδοχείο Πορτιανή)

Για κρατήσεις θέσεων για την απογευματινή εκδήλωση

κα Κικιλία Ξυδού 695 100 9074

*Οι δράσεις έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (Agenda 2030).

imerys european minerals1