"Μηλέικα Νέα"

Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Μήλου, Ενημερώνει  όλους τους επιχειρηματίες και ιδιαιτέρα τους ιδιοκτήτες και υπευθύνους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σχετικά με τον αντικαπνιστικό Νόμο, ότι έχει τεθεί σε πλήρη  ισχύ η εφαρμογή του νέου Αντικαπνιστικού Νόμου (Ν. 3730/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η υπ’ αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ.80727 από 15-11-2019 Κ.Υ.Α – ΦΕΚ 4177, τ.Β΄).

Ο νόμος επισύρει αυστηρά πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις τόσο στους καπνίζοντες στα καταστήματα όσο και στους υπευθύνους αυτών.

Παρακαλείστε για την τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.