"Μηλέικα Νέα"

Με ενδιαφέρον αναμένονταν τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης που παρέδωσε σήμερα το Λιμεναρχείο Μήλου και αφορούν τις αφίξεις και αναχωρήσεις από το λιμάνι της Μήλου τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2019.

Όπως θα δείτε στον παρακάτω πίνακα τον φετινό Αύγουστο αποβιβάσθηκαν στη Μήλο 46521 επιβάτες έναντι 42639 από το αντίστοιχο διάστημα για το 2018, δηλαδή έχουμε μια αύξηση της τάξης του 8,35%.

Ακόμα πιο εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για τον φετινό Σεπτέμβριο, μήνα κατά τον οποίο κατέφθασαν στη Μήλο 28495 επιβάτες έναντι 22166 του Σεπτεμβρίου του 2018 παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση ύψους 22,22%!

Αναλυτικά τα στοιχεία όπως κατέγραψε το Λιμεναρχείο Μήλου:

ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ

ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ

ΕΤΟΣ 2019

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

46521

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

46395

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

28495

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

32266

ΕΤΟΣ 2018

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

42639

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

44069

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

22166

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

26743