"Μηλέικα Νέα"

Επιστολή απέστειλαν οι: Σύλλογος Μηλίων Πλοιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Μήλου, το Σωματείο Ξενοδόχων Μήλου, ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Μήλου, το Σωματείο Ιδιοκτητών & Εκμεταλλευτών Ενοικιαζόμενων Δωματίων προς τα: Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενεργείας, Λιμεναρχείο Μήλου, Περιφερειακή Ενότητα Μήλου, Δήμο Μήλου, Δ.Λ.Τ. Μήλου, καθώς και στους Βουλευτές Κυκλάδων με θέμα τον πρόσφατη απόφαση για περιορισμό της επιτρεπόμενης ζώνης προσέγγισης σκαφών στα πρανή ή στις βραχονησίδες στα 25 μέτρα από τη βάση αυτών.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Σε συνέχεια του από 20/07/2023 μηνύματος του Λιμεναρχείου Μήλου, με το  οποίου μας διαβιβάσατε την Έκθεση Τεχνικογεωλογικής Αυτοψίας Καταπτώσεων στο Κλέφτικο της ν. Μήλου, η οποία διενεργήθηκε από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αρχικώς,  θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι στην περιοχή του Κλέφτικου καταπλέουν καθημερινά δεκάδες – εάν όχι εκατοντάδες – σκάφη κάθε κατηγορίας, τόσο ιδιωτικά όσο και επαγγελματικά,  οι ιδιοκτήτες των οποίων θα ήταν σκόπιμο να πληροφορηθούν το περιεχόμενο της ανωτέρω αυτοψίας, ώστε να αντιμετωπίζονται με ισότιμο τρόπο όλοι όσοι προσεγγίζουν την περιοχή και  να γνωρίζουν την επιβολή τυχόν μέτρων που αφορούν την ασφάλεια των επισκεπτών και των σκαφών.

Είναι αυτονόητο ότι η ασφάλεια των επισκεπτών κατά την προσέγγιση στην περιοχή στον όρμο Κλέφτικο αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα τόσο για εμάς που δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού,  όσο και για την υπηρεσία σας,  η οποία και εκ του νόμου οφείλει να μεριμνά για τον περιορισμό κάθε πιθανού κινδύνου σε χώρους που υπάγονται στην αρμοδιότητα της.

Πλην όμως, επιθυμούμε να επισημάνουμε, ότι η πρόταση της Ε.Α.Γ.Μ.Ε η οποία επί της ουσίας αποκλείει το Κλέφτικο από κάθε τουριστική δραστηριότητα – και μάλιστα μεσούσης της τουριστικής περιόδου – κρίνεται τουλάχιστον βιαστική και κινείται στη λογική του πλήρους αποκλεισμού. Η θέση μας είναι ότι μετά από τη διενέργεια μίας και μόνο αυτοψίας, δεν είναι δυνατόν να προτείνεται ο αποκλεισμός ολόκληρης της περιοχής. Είναι ενδεικτικό ότι στην αυτοψία γίνεται λόγος για «…..πληροφορία για εκδήλωση φαινομένων αποκόλλησης βράχων….», χωρίς να ορίζεται συγκεκριμένα σε ποιο ακριβώς γεωγραφικό σημείο εντοπίστηκε η αποκόλληση βράχων, ώστε να εξεταζόταν και το ενδεχόμενο η λήψη προληπτικών μέτρων να αφορά μόνο το σημείο όπου έλαβε χώρα το φαινόμενο της αποκόλλησης και όχι να προταθεί άμεσα ο περιορισμός της επιτρεπόμενης ζώνης προσέγγισης σκαφών στα πρανή ή στις βραχονησίδες στα 25 μέτρα από τη βάση αυτών. Τούτο καθίσταται σαφές διότι από ίδιο το κείμενο της έκθεσης προκύπτει ότι το πλάτος της εξετασθείσας περιοχής είναι περίπου 800 μ, ενώ οι αστοχίες εντοπίζονται τοπικά, ήτοι όχι στο σύνολο των 800 μ. όπου έλαβε χώρα η αυτοψία.

Θεωρούμε περαιτέρω, ότι είναι δέον να εισφέρουμε ως πληροφορία προς εσάς το γεγονός ότι  έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολυτελή θαλαμηγά σκάφη τόσο ιδιωτικά όσο και επαγγελματικά που καταπλέουν στο Κλέφτικο μη έχοντας ως αφετηρία λιμένες της Μήλου, να χρησιμοποιούν ως «δέστρες» για την πρόσδεση των τεραστίων διαστάσεων σκαφών, τους βράχους που βρίσκονται στην περιοχή του Κλέφτικου, πρακτική η οποία φρονούμε ότι είναι επικίνδυνη.  Επομένως,  θα ήταν σκόπιμο να διερευνηθεί η πιθανότητα η υπηρεσία σας, να απαγορεύσει τέτοιες ενέργειες και επίσης θεωρούμε ότι το κλιμάκιο των επιστημόνων που διενήργησε την αυτοψία στις 29/05/2023 θα έπρεπε να λάβει γνώση και αυτών των περιστατικών, ώστε να αξιολογήσει εάν και κατά πόσον η ανωτέρω πρακτική επιβαρύνει την υπάρχουσα κατάσταση.

Περαιτέρω, γνωρίζοντας ότι στο νησί μας λαμβάνει χώρα συστηματική και έντονη μεταλλευτική δραστηριότητα θεωρούμε ότι ίσως θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη και αυτό το γεγονός στη στάθμιση των αιτιών της αστοχίας, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 9 της έκθεσης της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Η άποψη μας είναι ότι η Υπηρεσία σας, σε συνέχεια και εξ αφορμής της ανωτέρω έκθεσης,  δύναται σε συνεργασία και με τις  λοιπές αρμόδιες Αρχές να ζητήσει να διενεργηθούν ενόργανες μετρήσεις (και όχι μόνο μία αυτοψία εκ του μακρόθεν)   σε συνδυασμό με τακτικές και επαναλαμβανόμενες αυτοψίες,  πιθανόν και σε συνεργασία με επιστημονικά κλιμάκια του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, ούτως ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική πορεία των φαινομένων αυτών και να αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα εάν και κατά πόσο υφίσταται κίνδυνος για τους επισκέπτες.

Κλείνοντας,  ζητούμε από εσάς να εξετάσετε το ενδεχόμενο λήψης ηπιότερων προληπτικών μέτρων που ναι μεν να κατατείνουν στην προστασία των επισκεπτών και των σκαφών που προσεγγίζουν τον όρμο «Κλέφτικο», πλην όμως χωρίς να καταστήσουν επί της ουσίας «απαγορευτική» την επίσκεψη και παραμονή  στο απαράμιλλου κάλλους φυσικό τοπίο,  το οποίο και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς θαλάσσιου τουρισμού παγκοσμίως.