"Μηλέικα Νέα"

Ευχαριστούμε την εταιρεία IMERYS για την απονομή της υποτροφίας «Αναστασίας Αντωνιάδου» στη μαθήτριά μας Ασημίνα Βαμβούνη, επιτυχούσα στη σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.

Η IMERYS απέδειξε, για μια ακόμα φορά, ότι στέκεται δίπλα στους μαθητές/μαθήτριες του σχολείου μας, επιβραβεύοντάς τους, όταν τους αξίζει και στηρίζοντας τους όταν το χρειάζονται.

Αυτή ακριβώς η συνέπεια δίνει το κίνητρο για όλους τους μαθητές μας να γίνονται καλύτεροι.

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Ευχαριστήριο του Γενικού Λυκείου Μήλου προς την Ε.Β.Ε.Ε.Μ

Ευχαριστούμε την Ένωση Βιομηχανικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Μήλου (Ε.Β.Ε.Ε.Μ.) για την απονομή των υποτροφιών της για το έτος 2022 στους/στις παρακάτω μαθητές/μαθήτριες μας:

Νίνου Μαρία Δήμητρα, επιτυχούσα στη σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ.

Ξυδού Παρασκευή, επιτυχούσα στη σχολή Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης

Ψαθά Στυλιανό, επιτυχόντα στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιου Πειραιά

Μαρουδίτση - Ραπανάκη Μάριο – Κωνσταντίνο, επιτυχόντα στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά

Η στήριξη αυτή δικαιώνει τις προσπάθειες των μαθητών/μαθητριών μας και η αναγγελία της μελλοντικής αύξησης του ύψους της χορηγίας θα αποτελέσει ένα επιπλέον ελατήριο για τη βελτίωση των επιδόσεών τους.

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Γενικό Λύκειο Μήλου