"Μηλέικα Νέα"

Τα τελευταία 15 έτη η Κινητή Μονάδα καλύπτει με ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχών τις ανάγκες των κατοίκων της Μήλου, όσον αφορά στην πρόληψη και τη θεραπευτική παρέμβαση στο χώρο της ψυχικής υγείας. Η λειτουργία της Μονάδας έχει ως βασικό στόχο την κάλυψη αυτών των αναγκών του πληθυσμού, που δεν έχει άμεση πρόσβαση σε δομές ψυχικής υγείας, παρέχοντας υπηρεσίες διαγνωστικής εκτίμησης, ψυχιατρικής παρακολούθησης και ψυχοθεραπείας σε ενήλικες, αλλά και σε παιδιά κι εφήβους.

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν από Κλινικούς Ψυχολόγους, Ψυχίατρο Παιδιών κι Εφήβων, Ψυχίατρο ενηλίκων, Κοινωνικό Λειτουργό και Ειδικό Παιδαγωγό (πρόσφατα ενισχύθηκε η δράση με τις δύο τελευταίες ειδικότητες), ενώ διασφαλίζεται αυστηρά το απόρρητο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί συνολικά περισσότερα από 1500 άτομα (παιδιά κι ενήλικες) στη Μήλο, ενώ πραγματοποιούνται ετησίως περισσότερες από 2150 συνεδρίες με εξυπηρετούμενους.

Παράλληλα, η Κινητή Μονάδα έχει υλοποιήσει εξειδικευμένα θεραπευτικά προγράμματα (πχ για ασθενείς με άνοια) και δράσεις στην κοινότητα με στόχο την πρόληψη και προαγωγής της ψυχικής υγείας των κατοίκων. Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες από αυτές τις δράσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία 4 έτη:

 • Λειτουργία Συμβουλευτικού σταθμού για την Άνοια (2014-2016).
 • Διημερίδα «Μνήμη & Άνοια, Πρόληψη και Αντιμετώπιση».
 • Διημερίδα « Όταν το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μάθηση».
 • Ομιλία με θέμα «Κατάθλιψη στην 3η ηλικία».
 • Ομάδες γονέων με στόχο την προαγωγή ψυχικής υγείας παιδιών κι εφήβων.
 • Ομάδες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Ομάδα υποστήριξης φροντιστών ασθενών με άνοια.
 • Ομάδα νοητικής ενδυνάμωσης για άτομα με προβλήματα μνήμης.
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο για επαγγελματίες υγείας με στόχο την αναγνώριση και διαχείριση ασθενών με άνοια.
 • Ομιλία με θέμα «Πρόληψη κι Αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τις Εξαρτήσεις».
 • Ομιλία με θέμα «Η Κατάθλιψη στους εφήβους και οι τρόποι έγκαιρης πρόληψης/αναγνώρισης».
 • Δικτύωση με τους τοπικούς φορείς και τις υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας, σύντομα θα ξεκινήσουν και δωρεάν τακτικές προβολές συγκεκριμένων κινηματογραφικών έργων με σχετική θεματολογία, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Αδάμαντα και συζήτηση με το κοινό, με τη συμμετοχή γνωστών ψυχαναλυτών. Η δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Πειραματική Σκηνή και το Δήμο Μήλου.

Η υποστήριξη του έργου της Κινητής Μονάδας από το Δήμο Μήλου ήταν πάντα ζωτικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. Από το 2012 ο Δήμος έχει προσφέρει σταθερό χώρο στο Γηροκομείο, προκειμένου να γίνονται εκεί συνεδρίες με τους επαγγελματίες της Μονάδας, κάτι που ήταν απαραίτητο για τη συνέχιση του έργου στο νησί. Παράλληλα, είναι σημαντική η υποστήριξη του Δήμου στις δράσεις που υλοποιούνται για την προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού (συνδιοργάνωση ημερίδων, συνεργασία με κοινωνική υπηρεσία Δήμου κλπ).

Κλιμάκιο Μήλου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ

Γιώργος Βάσσος, Κλινικός Ψυχολόγος ΜSc

Αντιγόνη Αποστολοπούλου, Συμβουλευτική Ψυχολόγος PhDc

Γιώργος Μπουρούς, Ψυχίατρος Παιδιών κι Εφήβων

Γιώργος Τζεφεράκος, Ψυχίατρος Ενηλίκων

Βάλια Πανδιά, Ειδική Παιδαγωγός

Μαρία Μπολοβίνα, Κοινωνική Λειτουργός