"Μηλέικα Νέα"

Καιρό τώρα όλοι οι επιστήμονες εκτιμούσαν ότι δεύτερο κύμα της επιδημίας θα ήταν χειρότερο. Για το λόγο αυτό το κέντρο υγείας του νησιού θα έπρεπε να προετοιμαστεί και να θωρακιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τα περιστατικά.

Όσες τηλεδιασκέψεις και να γίνουν, όσες συναντήσεις της Επιτροπής Υγείας και να γίνουν όσο πρόθυμοι και να είναι οι φορείς όταν στο Κέντρο Υγείας Μήλου υπηρετούν ένας γιατρός Γενικής Ιατρικής με μετακίνηση, μία οδοντίατρος που δεν εξετάζει, μια οδοντίατρος που εξετάζει κάθε τόσο, και τρεις αγροτικοί, τότε περιστατικά covid-19 – κορωνοϊού δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν.

Πιστεύω ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) της χώρας, ειδικά στα μικρά νησιά, πρέπει να ενισχυθεί άμεσα. Πρέπει να στελεχωθούν τα Κέντρα Υγείας και κατ’ επέκταση τα Περιφερειακά Ιατρεία με γιατρούς κατάλληλα εκπαιδευμένους, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν ουσιαστικά όχι μόνο τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και τα περιστατικά της πανδημίας, καθώς και τους τους πολυάριθμους καλοκαιρινούς επισκέπτες. Μόνο με δυνατό Ε.Σ.Υ. μπορεί να σταθεί αξιοπρεπώς η υγεία στα νησιά.

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

Κέντρο Υγείας Μήλου