"Μηλέικα Νέα"

Με απόφαση του Δημάρχου Μήλου Μανώλη Μικέλη αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιφέρεια του Δήμου Μήλου την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 λόγω των έκτακτων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η απόφαση της Αναστολής Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών…

sifnos gymnasio lykeio

Η Δήμαρχος Σίφνου αποφάσισε, λαμβάνοντας υπόψη της 

*το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθη-κε με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010,

*την παρ. 1 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010,

*τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998,

*την πρόγνωση καιρού Ελλάδος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας,

την διακοπή των μαθημάτων, την Τετάρτη 08-01-2020, στα παρακάτω Σχολεία που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σίφνου, προκειμένου να προφυλαχθούν οι μαθητές από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να συνεχιστούν (πολύ θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι), τα οποία καθιστούν επικίνδυνη την προσέλευσή τους σε αυτά:

Παιδικός Σταθμός Σίφνου,

Νηπιαγωγείο Απολλωνίας,

Νηπιαγωγείο Αρτεμώνα,

Δημοτικό Σχολείο Σίφνου,

Γυμνάσιο Σίφνου με τάξεις Λυκείου,

ΕΠΑ.Λ. Σίφνου.

serifos dimotiko sxoleio

Ο Δήμαρχος Σερίφου

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2 . Την ανάγκη άμεσης παρέμβασης .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Tην αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σερίφου στις 08/01/2020, λόγω έκτακτων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

dimotiko sxoleio kimolos

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. Στ΄ υποπεριπτ. 27 του ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010,

2. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Π.Δ. 79/17

4.Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου

5. Την πρόγνωση καιρού Ελλάδος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη διακοπή των μαθημάτων, την Τετάρτη 08-01-2020, στα Σχολεία που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κιμώλου, προκειμένου να προφυλαχθούν οι μαθητές από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να συνεχιστούν (πολύ θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι) και τα οποία καθιστούν επικίνδυνη την προσέλευσή τους σε αυτά.

Ο Δήμαρχος Κιμώλου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ