"Μηλέικα Νέα"

Το Σάββατο 18/6/2022 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Μήλου που εκλέχτηκε στις εκλογές  που ακολούθησαν την  συνέλευση του σωματείου την Κυριακή 12/6/2022. Η σύνθεση του είναι η παρακάτω:

Πρόεδρος : Μάλλης Γεώργιος του Ζήσιμου

Αντιπρόεδρος : Τούρλος Σαράντος του Παναγιώτη

Γραμματέας : Μαλαχίας Δημήτριος του Κωνσταντίνου

Ταμίας : Βεντούρη Ασπασία του Πέτρου

Μέλος : Ψαθά Άννα του Νικήτα

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου θα συνεχίσει τον αγωνιστικό δρόμο για την προάσπιση των συμφερόντων των συνταξιούχων της Μήλου. Καλεί όλους τους συνταξιούχους του νησιού στον κοινό αγώνα για τις συντάξεις μας αλλά και για μια αξιοπρεπή παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στη Μήλο.

Όλοι ενωμένοι στο σωματείο μας !

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Μήλου

Ο Πρόεδρος

Μάλλης  Γ.

Ο Γραμματέας

Μαλαχίας  Δ.