"Μηλέικα Νέα"

O βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος συνυπέγραψε μαζί με άλλους 44 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ερώτηση με θέμα την κατάργηση των φορέων Προστατευόμενων Περιοχών. Σύμφωνα με την ερώτηση, ο νόμος 4685/2020 κατήργησε στην πράξη τους νεοσύστατους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) ανακόπτοντας ουσιαστικά μια ιδιαίτερα προοδευτική πορεία αποκέντρωσης στην προστασία του περιβάλλοντος με τη συμμετοχή στα Δ.Σ καταξιωμένων επιστημόνων, καθώς και μελών της Τ.Α και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Οι Φορείς αυτοί λειτούργησαν αποτελεσματικά και δημοκρατικά και ενίσχυσαν στην πράξη την προστασία των προστατευόμενων περιοχών και του περιβάλλοντος, ωστόσο με την κατάργηση του παλαιότερου Ν. 4519/2019, ο οποίος ίδρυσε τους νέους αυτούς φορείς, ουσιαστικά εγκαθιδρύεται ένα συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης των προστατευόμενων περιοχών, απουσία της τοπικής κοινωνίας, ενώ μένουν έκθετα τα υφιστάμενα Δ.Σ με εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις, χωρίς να είναι ευθύνη τους.

Οι βουλευτές ζητούν από το Υπ. Περιβάλλοντος  να λάβει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις που έχουν μέχρι σήμερα εκδώσει οι Φ.Δ. Η προστασία των Προστατευόμενων Περιοχών και του Περιβάλλοντος  προϋποθέτει ν’ αποκατασταθεί  η αυτόνομη, αποτελεσματική, δημοκρατική και αποκεντρωμένη λειτουργία τους, που εγκαθιδρύθηκε με τον προϋπάρχοντα  Νόμο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της  Ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Θέμα: Προβλήματα από τον νόμο 4685/2020 με την κατάργηση και συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης