"Μηλέικα Νέα"

Συνεχίζοντας την προσπάθεια για ενημέρωση των νησιωτών μας, σας παρουσιάζουμε στον παρακάτω πίνακα τις χρηματοδοτήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Νομό Κυκλάδων από το Υπουργείο Εσωτερικών για το έτος 2018 μέσω του Προγράμματος Φιλόδημος.

Το νέο αυτό καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο, μέσα από το οποίο έχουν προβλεφθεί περισσότερα από 2 δις. € για τους δήμους όλης της χώρας, δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους ΟΤΑ να υλοποιήσουν βασικές υποδομές από την ύδρευση και την αποχέτευση μέχρι την αντιπλημμυρική προστασία και την αγροτική οδοποιία και από τα σχολικά κτίρια και τις αθλητικές εγκαταστάσεις μέχρι την αξιοποίηση του κτιριακού τους αποθέματος. Ο Φιλόδημος αλλάζει το πρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.

Αναλυτικότερα, ο πίνακας περιλαμβάνει τις δράσεις Φιλόδημος Ι και Φιλόδημος ΙΙ, τα έργα και τα ποσά για κάθε δήμο του Ν. Κυκλάδων συνολικού προϋπολογισμού 39.750.410 € από τα 64.830.980,30 € που διατίθενται στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

ΔΗΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ(€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΑΜΟΡΓΟΥ

Φιλόδημος Ι

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

5.000.000

7.737.200

ΥΔΡΕΥΣΗ

1.678.000

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

715.000

Φιλόδημος ΙΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

130.000

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

12.200

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

202.000

ΑΝΑΦΗΣ

Φιλόδημος ΙΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

100.000

105.000

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

5.000

ΑΝΔΡΟΥ

Φιλόδημος ΙΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

194.990

447.990

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

44.000

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

209.000

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Φιλόδημος Ι

ΥΔΡΕΥΣΗ

434.000

669.000

Φιλόδημος ΙΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

105.000

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

130.000

ΘΗΡΑΣ

Φιλόδημος Ι

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

3.037.500

7.137.121

ΥΔΡΕΥΣΗ

2.999.621

Φιλόδημος ΙΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

145.000

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

145.000

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

810.000

ΙΗΤΩΝ

Φιλόδημος ΙΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

109.120

294.836

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

9.440

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

176.276

ΚΕΑΣ

Φιλόδημος ΙΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

158.040

413.035

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

14.500

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

240.495

ΚΙΜΩΛΟΥ

Φιλόδημος ΙΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

105.000

245.151

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

10.151

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

130.000

ΚΥΘΝΟΥ

Φιλόδημος ΙΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

139.800

287.887

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

18.087

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

130.000

ΜΗΛΟΥ

Φιλόδημος Ι

ΥΔΡΕΥΣΗ

1.489.947

1.771.893

Φιλόδημος ΙΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

142.662,00 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

74.500

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

207.446

ΜΥΚΟΝΟΥ

Φιλόδημος Ι

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

4.830.000

5.494.000

Φιλόδημος ΙΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

180.000

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

64.000

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

420.000

ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Φιλόδημος ΙΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

235.000

554.500

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

119.500

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

200.000

ΠΑΡΟΥ

Φιλόδημος Ι

ΥΔΡΕΥΣΗ

3.000.000

4.472.740

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

945.660

Φιλόδημος ΙΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

228.780

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

84.300

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

214.000

ΣΕΡΙΦΟΥ

Φιλόδημος ΙΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

115.000

261.190

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

146.190

ΣΙΚΙΝΟΥ

Φιλόδημος ΙΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

100.000

100.000

ΣΙΦΝΟΥ

Φιλόδημος Ι

ΥΔΡΕΥΣΗ

3.327.355

3.704.828

Φιλόδημος ΙΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

154.000

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

20.981

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

202.492

ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Φιλόδημος Ι

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

5.000.000

5.819.040

ΥΔΡΕΥΣΗ

350.000

Φιλόδημος ΙΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

168.640

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

100.400

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

200.000

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Φιλόδημος ΙΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

100.000

235.000

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

5.000

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

130.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

39.750.410