"Μηλέικα Νέα"

Η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών, που εδρεύει στην Αθήνα, προκηρύσσει την πρόσληψη 19 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ μηνών και αφορούν στην Μήλο, τη Σέριφο, την Κύθνο, την Αμοργό, τη Δονούσα και τη Θήρα.

Οι ειδικότητες για την συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Μήλος) – 2 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (Μήλος) – 1 θέση

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Σέριφος) – 1 θέση

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (Σέριφος) – 1 θέση

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Κύθνος) – 1 θέση

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (Κύθνος) – 1 θέση

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Αμοργός) – 2 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (Αμοργός) – 2 θέσεις

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Δονούσα) – 1 θέση

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (Δονούσα) – 1 θέση

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Θήρα) – 2 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (Θήρα) – 1 θέση

ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος (Θήρα) – 1 θέση

ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού) (Θήρα) – 1 θέση

ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών – Γραμματέων) (Θήρα) – 1 θέση