"Μηλέικα Νέα"

Η ομάδα της Πειραματικής Σκηνής Εφήβων Μήλου διοργανώνει τα Ψυχοεκπαιδευτικά Εργαστήρια «Τώρα παίΖουμε» - Φθινόπωρο 2021.

1.«Το Σώμα μου: ένα συναρπαστικό ταξίδι στο θαυμαστό μας εαυτό!» -για παιδιά 5-8 ετών

Χορεύουμε και τραγουδάμε, βρίσκουμε ρυθμό, αλλάζουμε ταχύτητες όταν προχωράμε, κι εκφράζουμε συναίσθημα: χαρά, λύπη, θυμό... Μαθαίνουμε να δίνουμε στα σώματα φροντίδα, Είναι ωραίες οι αγκαλιές και δίνουνε ελπίδα όμως θα πρέπει πρώτα να ρωτάς και να ρωτώ!!

ΣΤΟΧΟΙ/ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Κιναισθητική Ανάπτυξη- Σωματοσυναίσθηση

Σωματογνωσία- Βασικές Λειτουργίες

Προσωπική Υγιεινή και Φροντίδα, Διαφορετικότητα

Κανόνες Αγγίγματος και Σωματικής Επαφής- Ορια

ΔΙΑΡΚΕΙΑ; 5 ΣΚ (10 συναντήσεις 1μισης ώρας)

ΕΝΑΡΞΗ: ΣΚ 16-17/10 ΛΗΞΗ: 11-12/10

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 1 ΣΚ/15 μέρες

*οι ώρες θα καταρτιστούν σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες

2.«Κάτι αλλάζει...» - -για προεφήβους 9-12

Η προεφηβεία είναι μια ιδιαίτερη περίοδος που τα ερωτήματα γίνονται επιτακτικά και χρήζουν απαντήσεων καθώς ξεκινούν οι μεγάλες αλλαγές. Τι συμβαίνει στο σώμα μου; Τι με περιμένει; Τι γίνεται με... τους ''άλλους''/άλλες'';; Τι σχέση έχουν όλα αυτά με...τα μωρά;; Και τελικά πώς γίνονται τα μωρά;; Θα μου εξηγήσει κανείς;;... Σ΄αυτά και σ΄άλλα τόσα θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο φθινοπωρινό κύκλο των ψυχοεκπαιδευτικών εργαστηρίων μας. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που, γονείς, εκπαιδευτικοί κι ενήλικες θα πρέπει να κοιτάξουμε στα μάτια.

ΣΤΟΧΟΙΙ/ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Ενημέρωση με βάση τα Σύγχρονα Επιστημονικά Ευρήματα,

Ανάπτυξη Λεξιλογίου κι Επικοινωνιακής Ικανότητας σε ζητήματα Σεξουαλικότητας -Προσωπική Έκφραση των συμμετεχόντων,

Διεύρυνση Γνωστικής, Σωματικής και Συναισθηματικής Αντίληψης

Ενδυνάμωση-Υποστήριξη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ; 5 ΣΚ (10 συναντήσεις  ωρών)

ΕΝΑΡΞΗ: ΣΚ 16-17/10   ΛΗΞΗ: 11-12/10

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 1 ΣΚ/15 μέρες

*οι ώρες θα καταρτιστούν σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες

3.«Σεξουαλικότητα, Εφηβεία, Σχέσεις και Κοινωνικές Ταυτότητες των Φύλων» -για εφήβους από 13 ετών

Με βάση πάντα την ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, αυτός ο κύκλος εστιάζει στις έννοιες Σεξουαλικότητα, Σεξουαλική Έκφραση, Σωματική και Ψυχονοητική Ωρίμανση,  Σεξουαλική Επαφή, Σχέσεις. Καθώς η σεξουαλικότητα και η σεξουαλική συμπεριφορά συνδέεται άμεσα με το Φύλο μας, όχι μόνο λόγω βιολογίας αλλά και λόγω της κοινωνικής σημασίας που το φύλο έχει για την ταυτότητά μας.  η έννοια του Φύλου, Βιολογικού και Κοινωνικού, είναι ένας ακόμα βασικός θεματικός άξονας που θα μας απασχολήσει.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

η Επιστημονική Γνώση, η Ελεύθερη Έκφραση των συμμετεχόντων σ΄ένα ασφαλές πλαίσιο, η Επικοινωνία, ο Αναστοχασμός, η ανάπτυξη της Αυτογνωσίας, της Αυτοεκτίμησης, της Ικανότητας γι Αποδοχή και άλλων Κοινωνικών Δεξιοτήτων, απαραίτητων για υγιείς λειτουργικές διαπροσωπικές σχέσεις (Ενεργητική Ακρόαση, Ενσυναίσθηση, Εκφραστικά Μέσα, Παρρησία, Αυτοπεποίθηση, Οριοθέτηση)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ; 5 ΣΚ (10 συναντήσεις  2μιση ωρών)

ΕΝΑΡΞΗ: ΣΚ 16-17/10   ΛΗΞΗ: 11-12/10

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 1 ΣΚ/15 μέρες

*οι ώρες θα καταρτιστούν σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 6978014815

και με μήνυμα στη σελίδα: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4388239894575860&id=912890272110857