"Μηλέικα Νέα"

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την έναρξη υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, για τη 1η Φάση 2022 του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων, ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι η υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκίνησε  την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου  με καταληκτική προθεσμία την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4113.80-02/4107/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 7214/31-12-2022)

Με εκτίμηση

Από το Δ.Σ του Σ.Ε.Β  Μήλου

Ο πρόεδρος:

Μάλλης Ιωάννης

Ο Γ. Γραμματέας:

Νίνος Ε Αντώνιος