"Μηλέικα Νέα"

Συστήνουμε στους καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται στην εστίαση εν όψει των εορτών και με αφορμή καταγγελίες αλλά και την υποχρέωση της ελεγκτικής αρχής σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείο Υγείας για διενέργεια ελέγχων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για την αποφυγή προστίμων, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και για την καλή και ισότιμη λειτουργία των καταστημάτων τους, την πιστή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος.

Με εκτίμηση,

Από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Β. Μήλου

Ο πρόεδρος

Μάλλης Ιωάννης

Ο Γ. Γραμματέας

Νίνος Ε. Αντώνιος