"Μηλέικα Νέα"

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Π. Τριοβασάλου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [βάσει των υγειονομικών διατάξεων] στο Κατάστημα της κοινότητας Π. Τριοβασάλου της 8η του μήνα Απριλίου 2022, μέρα της βδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1.Ενοικίαση χώρου στάθμευσης εντός του οικισμού Π. Τριοβασάλου μεγαλύτερο από 50 τ.μ.

2.Πρόταση-αίτημα του Καμακάρη Νικολάου του Κωνσταντίνου για μεταφορά μνημείου πεσόντων «14» το οποίο βρίσκεται στην περιοχή «Βουνό» Π. Τριοβασάλου, στον χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στην περιοχή «Καρρόδρομος»

3.Τσιμεντόστρωση δρόμου στην περιοχή Αγριλιές

4.Προμήθεια υλικών για το Πάσχα.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Π. Τριοβασάλου

Καβαλιέρος Αντώνιος