"Μηλέικα Νέα"

Η Imerys Ελλάς – Hub Μήλου τιμήθηκε με Gold Award στα Health & Safety Awards 2022 στην κατηγορία «Καμπάνιες» και στην Ενότητα «Δραστηριότητες Εμπέδωσης Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Οίνου στην Παλλήνη τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022, με τη συμμετοχή των βραβευμένων εταιριών και οργανισμών και με την παρουσία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη.

Τα Health & Safety Awards, που διοργανώνονται για 8η χρονιά, έχουν στόχο την προβολή των εταιριών που δημιουργούν και διατηρούν ασφαλείς χώρους εργασίας και αναπτύσσουν κουλτούρα προληπτικής υγείας και ασφάλειας σε εργοδότες και εργαζόμενους, αποτελώντας έτσι παράδειγμα προς μίμηση στον τομέα που δραστηριοποιούνται.

imerys safety awards 2022a   

Η Imerys Μήλου βραβεύτηκε για την καμπάνια της «Πιο Ασφαλείς Μαζί!» Χτίζοντας μια ισχυρή κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας, μέσω της οποίας ενθαρρύνει ενεργά τους ανθρώπους της να αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο την Υ&Α, να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις επιλογές τους, να προσέχουν ο ένας τον άλλον και να βάζουν πάντα την Υ&Α πάνω από όλα. Στόχος είναι να επιτευχθεί ένα επίπεδο όπου η δέσμευση όλων θα είναι η δημιουργία μιας ισχυρής κουλτούρας Υ&Α στην εργασία με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός χώρου εργασίας χωρίς τραυματισμούς και πρόληψης ατυχημάτων που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή.

Ο Διευθυντής του Hub Μήλου κ. Ιωάννης Σανούδος, ευχαριστώντας τα στελέχη της Εταιρίας για αυτή τη σημαντική διάκριση, αναφέρθηκε στα εργαλεία και τις δράσεις τις οποίες έχει υιοθετήσει η Εταιρία για το σκοπό αυτό, όπως η πρωτοβουλία «Πρωταθλητές Ασφαλείας», ο εορτασμός του “Safety Connect Day”, η δημιουργία καλών πρακτικών που κοινοποιούνται σε όλους τους εργαζόμενους καθώς και οι συνεχείς εκπαιδεύσεις σε συστήματα Υ&Α που έχουν δημιουργηθεί και εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη επιτυχία. Με την καμπάνια «Πιο Ασφαλείς Μαζί» γίνεται ακόμη ένα σημαντικό βήμα προόδου στην κατεύθυνση της δημιουργίας μιας ισχυρότερης κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας για όλους.

Μήλος, 9 Ιουνίου 2022

IMERYS Μήλου

imerys safety awards 2022b